#

Bakanlığı Takip Edin:

Sözleşmeli Arşiv Uzmanı Giriş Sınav Sonucuna İlişkin Duyuru, 30 Haziran 2016

21-22 Mart 2016 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Bakanlığımız Sözleşmeli Arşiv Uzmanı Giriş Sınavı’nda başarılı olan adayların (asıl ve yedek) listelerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşmak mümkündür.

SAU01
SAU02

Bu çerçevede, başarılı olan ve isimleri asıl listede yer alan adayların aşağıdaki belgelerle birlikte 22 Temmuz 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar Bakanlığımız İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı’na (C Blok 423 no’lu oda) başvurmaları gerekmektedir.

• Varsa yüksek lisans/doktora diplomasının aslı veya onaylı örneği ile bir adet fotokopisi;
• 6 adet vesikalık fotoğraf;
• Kamu veya özel sektörde hizmeti varsa SGK hizmet döküm belgesi;
• Hâlihazırda kamu görevlisi ise kurumundan alınacak hizmet cetveli;
• “Her türlü iklimde görev yapabilir” kayıtlı tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu.

İsimleri yedek listede yer alan adayların bu aşamada yapmaları gereken işlem bulunmamaktadır. Yedek adaylarla ihtiyaç halinde bilahare temas edilebilecektir.

En iyi dileklerimizle,

T.C. Dışişleri Bakanlığı
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı