Sırbistan'ın Ekonomisi

Temel Ekonomik Göstergeler

GSYİH (milyar $)

44

Reel GSYİH büyüme oranı (%)

-1,8

Nüfus (milyon)

7,2

Nüfus artış hızı (%)

-0,5

Asgari ücret (€)

235

Kişi başına GSYH ($)

6.152

Enflasyon oranı (%)

2,1

İşsizlik oranı (%)

19,7

İhracat (FOB-milyar $)

15

İthalat (CIF-milyar $)

20

Dış borç (milyar $)

36

Kaynak: EIU, World Bank, UNStats (2014)

 

Küresel ekonomik kriz Sırbistan ekonomisini olumsuz etkilemiş, 2000’li yıllarda yüksek büyüme oranları yakalayan Sırbistan ekonomisi, 2009-2012 yılları arasında küçülmüştür. İşsizlik, ülke ekonomisinin en önemli sorunu olmaya devam etmektedir.

Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı “2015 İlerleme Raporu”na göre, Sırbistan etkin bir piyasa ekonomisine ve AB içinde rekabet edebilme gücüne sahip olmayı öngören Kopenhag ekonomik kriterlerini kısmen karşılamaktadır. IMF ile Sırbistan arasında anlaşmaya varılan üç senelik bir program ile 1 milyar Avro kaynak öngören “stand-by” düzenlemesi 2015 Şubat ayı sonunda yürürlüğe girmiştir.