#

SC:9 - 13 Şubat 2007, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Bir Soruya Cevabı

Soru: Arjantin Parlamentosunda malum Ermeni iddiaları konusunda ahiren kabul edilen kanuna ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığında herhangi bir çalışma sürdürülüyor mu?

Cevap: Arjantin’de 24 Nisan’ın “Ermeni Soykırımı Adına Halklar Arasında Hoşgörü ve Eylem Günü İlan Edilmesine İlişkin Bir Kanun” 11 Ocak 2007 tarihinde kabul edilmişti.

Bahiskonusu kanun, tarihçiler tarafından ele alınması ve incelenmesi gereken bir konuda Parlamentonun tek taraflı hüküm beyan etmesi niteliğini taşıması nedeniyle, her şeyden önce mahiyet itibarıyla malul ve etik ölçülerine aykırıdır. Türkiye’nin beklentisi bu hususun Arjantin Hükümetince idrak olunması ve durumun açıklığa kavuşturulması imkânlarının araştırılmasıdır.

Arjantin nezdinde yaptığımız üst düzey girişimler ve Sayın Başbakanımızın Arjantin Cumhurbaşkanı Nestor Kirschner’e yazdığı mektuba rağmen sözkonusu kanunun yasalaşarak yürürlüğe girmesi üzerine, Buenos Aires Büyükelçimiz Hayri Hayret Yalav siyasi istişareler için Merkez’e çağrılmıştı.

Bu çerçevede Buenos Aires’de görev yapan Büyükelçimiz ve selefinin katılımıyla Bakanlığımızda gerekli değerlendirme çalışmaları yapılmış ve Arjantin ile ikili ilişkilerimizin bütün veçheleri gözden geçirilerek alınacak önlemler belirlenmiştir.

Ayrıca, Sayın Başbakanımız ve Bakanımız da Buenos Aires Büyükelçimiz Sayın Yalav’ı kabul ederek konu hakkında ayrıntılı bilgi almışlardır.