#

SC-21, 19 Aralık 2012, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün Yemen’in Hudeyde Yolu Üzerinde Ele Geçirilen Tabancalarla İlgili Haberlere Dair Bir Soruya Cevabı

Bazı basın-yayın organlarında, Yemen’in Hudeyde yolu üzerinde bulunan Hais kenti girişinde yapılan araç kontrollerinde 67 kutu içerisinde ülkemiz menşeli yaklaşık yedi bin adet tabanca ele geçirildiğine dair haberler yer almaktadır. Sözkonusu haberlerde yer alan iddialar ilgili kurum ve kuruluşlarımızla paylaşılarak, gerekli incelemeler başlatılmıştır. Öte yandan, vakit geçirmeksizin Yemen makamları ile de temas kurularak, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi talep edilmiştir.

Bahsekonu silah sevkiyatı hiçbir şekilde tarafımızdan verilmiş bir izne dayanmamaktadır. Esasen, evvelce de defaatle vurguladığımız gibi, çatışma riskinin yüksek olduğu bir bölgede daha çok insanın ölümüne yol açabilecek böyle bir silah ihracatına izin verilmesi söz konusu olamaz. Ayrıca, ülkemizden silah ihracatı, bu konudaki uluslararası mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmekte, buna ilişkin veriler, uygun uluslararası platformlarda şeffaf bir şekilde paylaşılmaktadır.

Türkiye, Yemen’de geniş katılımlı siyasi diyalog ve uzlaşı sürecine halel getirebilecek her türlü riske karşı dikkatli ve duyarlı tutumunu kararlılıkla sürdürmektedir. Yetkili makamlarımız, haberlerde Türkiye’den gönderildiği iddia olunan silahların gerçek menşei, Yemen’e nakliye yol ve araçları hakkındaki çok yönlü incelemeleri sırasında, Türkiye-Yemen ilişkilerine menfi etkide bulunmayı hedeflemiş olabilecek bazı mihrakların mevcudiyeti dâhil, tüm ihtimalleri dikkate almaktadır.

Türkiye, Yemen’de ihtiyaç duyulan güvenlik ve istikrarın pekiştirilmesine her türlü desteği vermeye devam edecek, dost ve kardeş Yemen halkının huzur ve refahının pekiştirilmesine yönelik bu sürece olumsuz yansıyabilecek tüm girişimlere karşı kararlı tutumunu sürdürecektir.