#

SC-8, 21 Nisan 2012, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Irak Başbakanlığı İnternet Sitesinde Ülkemize İlişkin Olarak Yayımlanan Basın Açıklamasına Dair Görüşümüz Hakkındaki Soruya Cevabı

Türkiye’nin bugüne değin, ne Irak, ne de herhangi bir başka komşusunun içişlerine müdahale niyeti olmadığı gibi; bu ülkelerden kaynaklanan engeller olmadığı takdirde, bütün komşularıyla iyi komşuluk ve dostluk ilişkileri sürdürmek temel hedefi olmuştur. Nitekim Irak’ın içinden geçmekte olduğu en zor dönemde, Irak Hükümetine destek vermek amacıyla Sayın Başbakanımız, beraberinde 10’dan fazla Bakanla Bağdat’ı ziyaret etmiş ve bu ziyaret sırasında 48 anlaşma imzalanmıştır.

Bugün, Irak siyasetinde bir kriz ortamının bulunduğu, bu krizin temelinde ise, demokratik ve evrensel değerler temelinde bir siyaset yerine, iktidarı tek merkezde toplamaya ve kendisinden başka herkesi dışlamaya yönelik bir yönetim anlayışının yattığı başta Iraklı politikacılar olmak üzere, herkes tarafından teslim edilen bir gerçektir. Irak’ta yaşanan siyasi krizin müsebbibi olarak Başbakan Maliki tarafından Türkiye’yi itham etmeye yönelik algı bozukluğunun arkasında da, bu yanlış siyaset anlayışının bulunduğu bir gerçektir.

Bu vesileyle, bir kez daha ifade etmek istiyoruz ki, Türkiye ile Irak halkı arasında ebedi dostluk ilişkileri vardır. Türkiye, Irak’ta ve bölgesinde her türlü etnik ve mezhep temelli siyaset anlayışını reddetmekte, evrensel ve demokratik değerler zemininde bir siyaset anlayışını savunmaktadır. Hangi etnik ve mezhep grubuna mensup olduğuna bakmaksızın Irak halkının her kesimini bir bütün olarak dost görmekte ve kucaklamaktayız. Her zaman vurguladığımız gibi, Türkiye, Irak’ın toprak bütünlüğünü ve birliğini desteklemekte; büyük acılar çekmiş bulunan Irak halkının, daha fazla vakit kaybetmeksizin gerçek güvenlik, istikrar, refah ve esenliğe kavuşmasını samimiyetle arzulamaktadır.

Irak Başbakanı Sayın Maliki’ye tavsiyemiz, ülkesindeki siyasi sorunların sorumlusunu dışarıda aramak yerine, bir an önce kendi halkının bütün kesimlerini kucaklayan demokratik ve evrensel değerler temelinde, Irak Anayasasına saygılı bir siyaset anlayışına yönelmesidir. Bunu yaptığı takdirde, Irak halkının güvenini ve Türkiye’nin desteğini kazanabileceğini görecektir.