#

SC-6, 23 Mart 2012, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün Piri Reis Gemisinin Ege Denizindeki Çalışması Hakkındaki Bir Soruyu Cevabı

İzmir 9 Eylül Üniversitesinden aldığımız bilgilere göre, Piri Reis gemisi halihazırda Ege’nin uluslararası sularında ve Türk karasularında 29 Mart 2012 tarihine kadar devam edecek bir bilimsel araştırma yapmaktadır. TÜBİTAK tarafından desteklenen bu akademik araştırma geçtiğimiz yıl planlanmış ve UNESCO’ya bağlı Uluslararası Oşinografi Komisyonu’na da deklare edilmiştir. Biyolojik ve oşinografik nitelikteki bu araştırmanın petrol/doğal gaz aranmasıyla bir alakası yoktur.

Bilindiği gibi Ege’de kıta sahanlığı henüz sınırlandırılmadığı için, iki ülke arasındaki 1976 Bern Mutabakatı uyarınca karasularının ötesinde petrol ve doğal gaz aranmaması konusundaki moratoryum devam etmektedir.
Buna mukabil, bu moratoryumun kapsamına girmeyen akademik deniz araştırmaları her iki ülke tarafından da Ege’nin uluslararası sularında serbestçe icra edilmektedir. Tarafların bu akademik araştırmalar için birbirlerinden önceden resmi kanallardan izin almaları sözkonusu değildir.

Diğer taraftan, 9 Eylül Üniversitesi bu araştırmaları Yunan üniversiteleri ile müştereken yapmayı ve ortak bilimsel projeler gerçekleştirmeyi de arzu etmektedir. Bakanlığımız bu olumlu ve yapıcı yaklaşımı desteklemektedir.

Tüm Ege’nin Yunan kıta sahanlığı olduğu görüşünü kabul etmiyoruz. Bu iddia uluslararası hukuka da uygun değildir. Kıta sahanlığının sınırlandırılması dahil tüm Ege sorunlarının adil ve kalıcı bir şekilde çözüme kavuşturulması ve mevcut diyalog kanallarının bu amaçla muhafaza edilmesi konusundaki görüşlerimizde bir değişiklik yoktur.