#

Sayın Bakanımızın “Hamide Effort Komitesi” Koordinatörü ve üyeleriyle görüşmesi, 13 Eylül 2019

Sayın Bakanımızın “Hamide Effort Komitesi” Koordinatörü ve üyeleriyle görüşmesi, 13 Eylül 2019

Sayın Bakanımız 13 Eylül 2019 tarihinde “Hamide Effort Komitesi” Koordinatörü Menuçehr Muttaki ve anılan Komite’nin üyeleriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Sayın Bakanımız bölgemizdeki karmaşık sorunların ancak Müslüman ülkeler arasındaki dayanışma, işbirliği ve güçlü diyalogla çözebileceğini vurguladı.

Aynı gün Sayın Bakanımız Kuala Lumpur Zirvesi Danışma Kurulu Üyesi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Dato’ Marzuki Yahya ile Kuala Lumpur Zirvesi Dış İlişkiler Başkanı Qamarul Naim Mohd Faizal’le Zirve’nin hazırlıklarını ele aldı.

Bilahare Sayın Bakanımız İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyesi Ülkelerin genç Diplomatlarına Yönelik “Barış İçin Arabuluculuk” Sertifika Programı Törenine katıldı.

Sayın Bakanımız Türkiye’nin BM, AGİT ve İİT gibi bölgesel ve uluslararası kuruluşlarda arabuluculuk faaliyetlerine öncülük ettiğini ifade etti.

Son olarak Sayın Bakanımız Dünya Ekonımik Forumu Başkanı Borge Brende’yle bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, uluslararası gündemde yer alan konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.