#

Rusya Federasyonu’na seyahat etmek isteyen vatandaşlarımıza duyuru – 14 Nisan 2011

 

 

 

1.      Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında  “Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Vatandaşlarının Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Usullere Dair Anlaşma” 12 Mayıs 2010 tarihinde imzalanmıştı.

 

2.      Sözkonusu Anlaşmanın onay işlemleri karşılıklı olarak tamamlanmış olmakla, Anlaşma 16 Nisan 2011 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

3.      Bu çerçevede, hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları ile hizmet ve umuma mahsus pasaport hamili Rus vatandaşları birbirlerinin ülkelerine 30 günden fazla kalmayacak şekilde vizesiz olarak seyahat edebileceklerdir. Vize muafiyeti 180 gün içerisinde toplamda 90 günü aşmayacak şekilde geçerli olacaktır.

 

4.      Geçerli pasaporta sahip Türk vatandaşlarının pasaport dışında başka herhangi bir belge ibraz etmesine gerek olmamakla birlikte, pasaport geçerlik süresinin asgari 6 ay olması gerekmektedir.

 

5.      Rusya Federasyonu’na seyahat etmek isteyen vatandaşlarımızın “göç kaydının” 7 iş günü içinde yapılması gerekmektedir. Bu çerçevede, ziyaretçiyi kabul eden tarafın (otel, yanında konaklanacak aile veya şahıs vb) bildirimde bulunması gerekmektedir. Bildirim posta yoluyla ya da doğrudan Federal Göç Kurumu birimlerine yapılabilir. Rusya içinde bölge değişikliği durumunda yeniden başvuru gerekmektedir.  

 

6.      Türk vatandaşları çalışma, uzun süreli ikamet (30 günü aşan süreler için), aile birleşimi, öğrenim, eğitim, ilmi araştırma ve montaj-bakım-onarım gibi özel meşruhatlı seyahatlerinde Rusya Federasyonu’nun ilgili temsilciliklerinden alınacak vizeye tabi olmaya devam edecektir.

 

7.      Rusya Federasyonu’na seyahat edecek olan vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.