Romanya

VİZE

2004 yılı Nisan ayında Türkiye ile Romanya arasında başlayan vize uygulaması çerçevesinde, umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşlarının Romanya'ya gelmek için vize almaları gerekmektedir. Resmi pasaport (diplomatik, hususi ve hizmet) hamili Türk vatandaşlarının Romanya'ya yapacakları 180 gün içindeki 90 günlük turistik ziyaretlerinde vize almalarına gerek bulunmamaktadır.

Öte yandan, Avrupa Birliği veya bir Schengen ülkesi tarafından düzenlenmiş geçerli vize veya ikamet tezkeresi sahibi veya İsviçre ve Liechtenstein tarafından düzenlenmiş ikamet tezkeresi hamili Türk vatandaşları, 5 (beş) güne kadar ülkeden ayrılmak ve kalış süresi vizenin veya ikamet tezkeresinin geçerlilik süresini aşmamak şartıyla, vizesiz olarak Romanya’dan TRANSİT geçerek ülkemize gidebilirler. Ancak, Romanya Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen, henüz Schengen Alanı’na dahil değildir. Bu nedenle, vatandaşlarımız Romanya’ya turistik amaçla seyahat etmek istedikleri takdirde, mutlaka kendilerine en yakın Romanya dış temsilciliğinden giriş vizesi almak durumundadırlar. Sınır kapısında vize alınması mümkün değildir. Bu bağlamda vatandaşlarımızın kendileri için vize alırken, pasaportun refakat hanesinde kayıtlı çocuklarına da vize almayı ihmal etmemeleri sınırda zorluklarla karşılaşmalarını engelleyecektir.

Romanya'nın Türk vatandaşlarına uyguladığı vize ücretleri şu şekildedir:

C Tipi kısa süreli Vize : 60 Euro
D Tipi uzun süreli Vize : 120 Euro

Vatandaşlarımızın, Romanya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan ve ülkeye giriş vizesi hamili olmanın mutlaka yolcuya giriş hakkı tanımayacağı, Romanya’ya giriş yapacak yabancıların geçerli vize ve seyahat süresini kapsayacak pasaport hamili olmalarının yanı sıra, mutlak surette ülkede geçirilecek süre zarfında geçimlerini sağlayacak parasal imkanlara sahip olduklarını kanıtlamaları gerekeceği , ayrıca vizelerinin geçerlilik kazanacağı tarihten önce sınır kapılarına gelmemeleri yolundaki uyarıları göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
Yukarıda kayıtlı hususların yanı sıra, Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan ve tatillerini geçirmek için Türkiye’ye giderken Romanya –Bulgaristan güzergâhını kullanmak isteyebilecek vatandaşlarımızın, kendilerinin ve beraberlerinde Batı Avrupa ülkelerinde ikamet etmeyen Türk vatandaşı yakınları bulunması halinde, bu yakınlarının vizeye ihtiyaç duyup duymayacaklarını da önceden mutlaka teyit etmeleri, ayrıca bu yakınları için seyahat sigortası yaptırmaları önem taşımaktadır.
Romen vatandaşlarının ise 2010 yılı başından itibaren 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla turistik amaçlı ziyaretlerinde vize almalarına gerek bulunmamaktadır.

YOL GÜZERGAHI VE SINIR KAPILARI

Romanya, mesafenin oldukça uzak olması ve otoyol ağının çok sınırlı olması nedeniyle, Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın yaz tatillerini geçirme üzere Türkiye’ye gittiklerinde kullandıkları geleneksel güzergâhlar arasında yer almamaktadır.

Bununla beraber, Avrupa’dan (Macaristan üzerinden) gelen ve Romanya’yı transit geçerek Türkiye’ye giden vatandaşlarımıza tavsiye edilen yol güzergahları aşağıda sunulmaktadır:

Birinci güzergah seçeneği: Borş (gümrük kapısı) - Oradea - Deva - Sibiu - Rımnicu Vılcea - Piteşti- Bükreş - Giurgiu (gümrük).

İkinci güzergah seçeneği: Nadlac (gümrük) - Arad - Timişoara - Drobeta Turnu Severin - Craiova - Piteşti - Bükreş - Giurgiu (gümrük)

Üçüncü güzergah seçeneği: Borş (gümrük) - Oradea - Cluj Napoca - Alba Iulia - Sibiu - Braşov - Ploieşti - Bükreş – Giurgiu (gümrük)

Avrupa ülkelerinde ikamet edip Romanya üzerinden yurdumuza araçlarıyla gidecek olan vatandaşlarımızın bağlı bulundukları sigorta şirketlerine yol boyunca geçilebilecek tüm ülkelerin kayıtlı olduğu bir "YEŞİL KART" düzenlettirmeleri gerekmektedir.

Romanya'da otoyol tanımına uygun olarak sadece Bükreş-Piteşti ve Bükreş-Köstence arasında yol bulunmakta olup geçiş için herhangi bir ücret alınmamaktadır.


Yol geçiş ücretleri

Romanya'da yerli ve yabancı tüm araç sahiplerinin "rovignette" adı verilen yol kullanım ücreti ödemeleri gerekmektedir. "Rovignette" uygulamasına tabi olan araçlardan alınacak ücretler, araçların yolcu kapasiteleri, egsoz emisyonları, dingil ve römork sayıları gibi hususlar göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Rovignette ücretleri Romanya'daki herhangi bir postahanede, Romen Otomobil Kulübü’nde (ACR), Petrom benzin istasyonlarında kurulan birimlerde veya karayolları idaresine ait işletmelerde ödenebilmektedir. Sözkonusu uygulamadan, diplomatik plakalı araçlar muaf tutulmuştur.

Rovignette ücretlerinin ödenmemesi durumunda otomobiller için 300-450 RON (yaklaşık 100-150 ABD Doları), minibüsler için 1500-2500 RON (500-800 ABD Doları), nakliye amaçlı kullanılan araçlar için ise 3000-4500 RON (1000-1500 ABD Doları) tutarında para cezası uygulanmaktadır.


2012 yılı için geçerli olan Romanya yol (rovignette) ücretlerini gösteren liste aşağıda sunulmuştur.


(ROVIGNETTE) ÜCRETLERİ

Araç tipi                          SÜRE              EURO              RON

Araç 7Z                         7 günlük              3                   13
Araç 30Z                      30 günlük             7                   30
Araç 90Z                      90 günlük             3                   56
Araç 12L                      12 aylık              28                 128
3,5 t 7Z                           7 günlük             6                   26
3,5 t 30Z                       30 günlük           16                   69
3,5 t 90Z                       90 günlük           36                 155
3,5 t 12L                       12 aylık               96                415
7,5 t minibüs 1Z            1 günlük               4                   17
7,5 t minibüs 7Z            7 günlük             20                  86
7,5 t minibüs 30Z         30 günlük            52                225
7,5 t minibüs 90Z          90  günlük        120                519
7,5 t minibüs 12L          12 aylık             320             1383
12 t otobüs 1Z                1 günlük               7                  30
12 t otobüs 7Z                7 günlük             35                151
12 t otobüs 30Z             30 günlük            91               393
12 t otobüs 90Z             90 günlük          210               907
12 t otobüs 12L             12 aylık              560            2420
3 akis 1Z                          1 günlük               9                 39
3 akis 7Z                           7 günlük            45               194
3 akis 30Z                      30 günlük          117                505
3 akis 90Z                      90 günlük          270             1167
3 akis 12L                      12 aylık              720             3112
4 akis 1Z                          1 günlük             11                  47
4 akis 7Z                          7 günlük             55                238
4 akis 30Z                      30 günlük           143               618
4 akis 90Z                       90 gün               374             1616
4 akis 12L                       12 aylık            1210             5230


Yukarıdaki ücretler ilave olarak Giurgiu – Ruse (Rusçuk) üzerinde bulunan köprü için otomobillere ve minibüslere 6 Euro geçiş ücreti uygulanmaktadır. Bükreş – Köstence otoyolu üzerinde bulunan Cernavoda köprü geçişi için ise motosikletlerden 8, otomobillerden 13, minibüslerden (araçların ağırlığına göre değişmektedir) 38 ley ücret alınmaktadır.
Gerek rovignette, gerek köprü ücretleri mahalli para (ley) olarak tahsil edilmektedir. Euro cinsinden ödeme yapılması mümkün bulunmamaktadır.
GÜMRÜK

Yolcu beraberinde ülkeye sokulmasına izin verilen eşya, varsa beyan etme zorunluluğu olan eşya ve döviz miktarı: Vatandaşlarımızın, beraberlerindeki eşyaları ülkeye girişte ve çıkışta gümrük görevlilerine yazılı olarak beyan etme ve bu eşyaların anılan görevliler tarafından kontrol edilmelerine izin verme zorunluluğu bulunmaktadır.

Vatandaşlarımız, üzerlerinde bulunan altın, mücevher gibi değerli ziynet eşyaları ile 10 bin EURO veya Dolar'ın üzerindeki nakit parayı, Romanya'ya girişte gümrük memuruna beyan etmek durumundadırlar. Romanya'dan azami 10 bin EURO veya Dolar çıkartılmasına izin verilmektedir. Değeri 1000 (Bin) EURO veya Dolar'dan fazla olan mahalli para Romen Lei’nin nakit olarak ülke dışına çıkartılması ise beyana tabidir. Vatandaşlarımızın, yanlarında ihtiyaçlarından fazla nakit para bulundurmamaları tavsiye olunur.

KARAYOLLARININ DURUMU VE GÜVENLİK

Romanya'da yol güvenliği konusunda genelde bir sorun bulunmamaktadır. Bununla birlikte, aşağıdaki hususların dikkate alınmasında fayda görülmektedir.

Gece saatlerinde yerleşim dışında durmamak ve yerleşim yerlerindeki özel olarak düzenlenmiş dinlenme alanlarından veya benzin istasyonlarının tesislerinden yararlanmak,
Alkollü içkiler, uyuşturucu veya benzer etkiyi veren ilaçları kullandıktan sonra yola çıkmamak, Yayaların, bisiklet veya at arabası kullananların yanından geçerken dikkatli olmak,
Demiryolu üzerinden geçerken trafik kurallarına uymak,
Yol şartlarına göre belirlenen maksimum hız limitini aşmamak,
Görevli polis memurunun ikazlarına uymak,
Herhangi bir olay olduğunda polise başvurmak (112’yi aramak),
Yanında ihtiyaçtan fazla nakit para ve ziynet eşyası bulundurmamak,

TRAFİK KURALLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Romanya'da yukarıda belirtilen güzergâhlar üzerinde otoyol tanımına uygun yol uzunluğu sadece 90 km.'lik bir bölümle Piteşti-Bükreş arası ve yaklaşık 220 km’lik bölümle Bükreş-Köstence arasında sınırlıdır. Yol kalitesi genelde Avrupa standartlarından uzaktır. Şehirlerarası yollar tek şeritli, dar ve çok kasisli olup, genelde küçük köy ve kasabaların içinden geçmekte, lamba hemen hemen hiç bulunmamaktadır. Yollarda, sık sık at arabası, arızalı araç, bisikletli ve yolda yürüyen yaya bulunabilmektedir. Bu nedenlerle, vatandaşlarımızın aşırı hız yapmamaları, yayaların geçiş üstünlüğüne kesin riayet etmeleri ve otoyollar hariç özellikle gece seyahat etmemeleri tavsiye edilmektedir.

Romanya Karayollarında belirlenen hız sınırları şu şekildedir.
Otoyollarda: 130 km/saat
Şehirlerarası yollarda: 90 km/saat
Şehiriçi yollarda : 50 km/saat

Romanya'da yürürlükte olan trafik kuralları, ihlali durumunda çok ağır trafik cezalarını beraberinde getirmektedir. Çeşitli para cezalarının yanında ehliyete de el konulabilmektedir. El konulan sürücü belgeleri, vatandaşlarımıza ceza süresinin dolmasını müteakip Büyükelçiliğimizde şahsen teslim edilmektedir. Ayrıca, yaralamalı veya ölümlü trafik kazalarında “ölüme veya yaralamaya sebebiyet vermek” suçundan kazaya yol açan tarafa cezai kamu davası açılmaktadır. Bu bağlamda, dikkat edilmesi gereken belli başlı trafik kuralları aşağıda sıralanmaktadır.

- Emniyet kemerini mutlaka kullanmak
- Araba kullanırken cep telefonuyla görüşmemek
- Tek yönlü yollara ters yönden girmemek
- Trafik polisinin işaretlerine, talimatlarına mutlaka uymak
- Demiryolu veya tramvay yolu üzerinden gitmemek
- Alkollü araç kullanmamak
- Işıklara mutlak surette uymak
- Kaza durumunda polise başvurmak (Bu amaçla 112 numaralı telefon kullanılmaktadır),
- Hız sınırlarına riayet etmek
- Tanımadığı numaralardan gelen telefonlara cevap vermemek.
Trafik kuralı ihlalinden dolayı sürücü belgesine el konulan vatandaşlarımız trafik cezasını ödedikten sonra (ödeme bankaya yapılır) en yakın notere giderek yeminli tercüman eşliğinde “Romanya’da ikamet etmediğini ve sürücü belgesini aldıktan sonra ülkeyi terk edeceğini” gösteren yazılı bir beyanda bulunması halinde ehliyetini geri alabilmektedir. Gerçeğe aykırı beyan ceza davası açılmasına neden olmaktadır.
TEMSİLCİLİK İRTİBAT BİLGİLERİ VE YARARLI TELEFONLAR

T.C. Bükreş Büyükelçiliği
Adres: Calea Dorobantilor Nr.72, Sector 1, Bucureşti, Tel: 00 40 21 206 37 00 - 04
00 40 21 206 37 27 - 29 (Konsolosluk Şubesi) Faks: 00 40 21 206 37 30-37
T.C. Köstence Başkonsolosluğu: 00 40 241 60 79 10
Polis, İtfaiye, Jandarma, Ambulans: 112
Cluj-Napoca Fahri Konsolosluğu: 00 40 264 438 402
Yaş Fahri Konsolosluğu : 00 40 232 411 533
Ticaret Müşavirliği : 00 40 21 318 39 39
THY Bükreş Bürosu : 00 40 21 311 32 10 - 00 40 21 311 24 10
Urgenta Floresca Hastanesi : 00 40 21 599 23 00 - 08
Otomobil arıza, çekici : 00 40 248 500 500 - 00 40 21 222 22 22
Giurgiu Gümrük Polisi : 00 40 246 274 895
Nadlac Gümrük Müdürlüğü : 00 40 257 474 593
Romanya Trafik Müdürlüğü : 00 40 235 311 753
Polis, İtfaiye, Jandarma, Ambulans : 112

AYRICA DUYURULMASINDA YARAR GÖRÜLEN HUSUSLAR

Vize kurallarına riayet etmek,
Pasaportun geçerlilik sürelerine dikkat etmek,
Harcamalarda sadece mahalli para olan Romen Lei’i kabul edildiğinden bir miktar mahalli para bulundurmak, ancak bunu yaparken bankalar ve döviz büroları dışında başka şahıs ve yerlerden kesinlikle para bozdurmamak,
Yolda kendisini polis olarak tanıtarak kimlik ve üzerindeki döviz miktarını gösterilmesini isteyen şüpheli şahısları en yakın polis karakoluna davet etmek,
Trafik kurallarına dikkat etmek,
Araçları sadece aydınlatılmış, mümkünse bekçisi olan yerlere park etmek, araçları alarm sistemleri ile donatmak,
Alışveriş merkezlerinde yankesicilere dikkat etmek,
Araçlarda para ve değerli eşya bırakmamak,
Sokak kadınları ve bu işle ilgilenen şahıslarla ilişki kurmamak ,
Şehirlerin kenar mahallelerinde bulunmamak,
Özel konutlarda konaklamamak.
ÖNEMLİ NOT: Romanya’da sağlık hizmetlerinin yetersiz olması sebebiyle, Romanya güzergahını kullanacak vatandaşlarımızın sağlık sigortalarını hava ambulansı hizmetini de kapsayacak şekilde yaptırmaları tavsiye olunur.
: