Palau'nun Ekonomisi

Palau, satın alma gücü paritesine göre 14.100 Dolarlık kişi başına düşen milli geliriyle refah seviyesi en yüksek olan Pasifik ada ülkelerinden biridir.

Palau’nun ekonomisi büyük ölçüde turizm, buna bağlı hizmet sektörü ve dış yardımlara dayanmaktadır. Gelirlerin yaklaşık %80’i hizmet sektöründen elde edilmektedir. Özellikle Japonya, Tayvan ve Kore gibi bölge ülkelerinden gelen turistlerden elde edilen gelirler ülkenin ana geçim kaynağını oluşturmaktadır.

İnşaat sektörü de Palau’daki en önemli iktisadi faaliyetleri arasındadır.

Tarım ve hayvancılık faaliyetleri küçük ölçekli ve daha ziyade geçinme amaçlı olarak yapılmaktadır. Geçmiş yıllara göre azalma gösterse de, balıkçılık sektörü de ülke için potansiyel bir gelir kaynağıdır.

Diğer taraftan, özellikle ABD’nin Serbest Birlik Sözleşmesi çerçevesinde sağlamakta olduğu yardımlar başta olmak üzere, dış yardımlar da ülke ekonomisi için önemlidir.

Palau’nun temel ihracat kalemleri, kabuklu deniz ürünleri, ton balığı, kurutulmuş hindistan cevizi ve tekstil ürünleridir. Temel ithal malları ise, makine ve teçhizat, petrol ürünleri, metaller ve gıda ürünleridir.

ABD, Japonya ve Tayvan Palau’nun ana ihracat pazarlarıdır. Palau’nun ithalatının büyük bölümü ABD (Guam), Japonya, Singapur, Tayvan ve Güney Kore’den gerçekleşmektedir.