Özbekistan'in Siyasi Görünümü

Özbekistan, 30 milyona yaklaşan nüfusu, jeostratejik konumu, köklü tarihi, zengin kültürel değerleri ve ekonomik potansiyeliyle Orta Asya’nın kilit ülkesidir. Özbek nüfusu, Kırgız, Kazak, Türkmen ve Azeri nüfusunun toplamına yakındır. Nüfus artış hızı dikkate alındığında, 2050 yılında Özbek nüfusunun 50 milyona ulaşabileceği tahmin edilmektedir.

Semerkant, Buhara ve Hiva şehirleriyle 15. ve 16. yüzyılda Türk ve İslam uygarlığının Rönensansının yaşandığı Özbekistan, bugün de bölgede lider olma iddiasını sürdürmektedir.

Özbekistan, kuruluşundan bu yana güçlü bir Başkanlık sistemiyle yönetilmektedir. Yürütme erkinin başında bulunan Cumhurbaşkanı aynı zamanda fiilen Yasama ve Yargı’yı da kontrol etmektedir.

Özbekistan, bağımsızlığını kazandığı 1991 yılından 2016 yılına kadar Devlet Başkanı İslam Karimov tarafından yönetilmiştir. İslam Kerimov’un 2 Eylül 2016 tarihinde hayatını kaybetmesinin ardından 4 Aralık 2016 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Şevket Mirziyoyev % 88,6 oy oranıyla kazanmış ve Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmiştir.

Yasama yetkisi iki kamaradan oluşan Ali Meclis'tedir. Son Parlamento seçimleri 2014 Aralık ayında gerçekleştirilmiştir.