Türkiye-Umman İkili Ekonomik ve Ticari İlişkileri

Ülke Ekonomisi (2017)

GSYİH (nominal, milyar ABD $)

65.8

Enflasyon Oranı (%)

1,7

Reel GSYİH Büyüme Oranı (%)

-0,1

İşsizlik Oranı (%)

7,5 (IMF’ye göre anılan rakam %20’nin üzerindedir)

Nüfus (milyon)

4,6

İhracat (fob-milyar ABD $)

27,5

Kişi Başına GSYİH (ABD $)

46.697

İthalat (cif-milyar ABD $)

20,2

Kaynak: T.C Muskat Büyükelçiliği, Umman Ulusal İstatistik ve Bilgi Merkezi (National Centre for Statistics and Information of Oman), IMF, Dünya Bankası.

İhracat yaptığı başlıca ülkeler: BAE, Suudi Arabistan, Katar, Hindistan, ÇHC, İran, Yemen

İthalat yaptığı başlıca ülkeler: BAE, ABD, ÇHC, Hindistan, Suudi Arabistan, Brezilya, Yemen

Başlıca ihracat kalemleri: Mineral : Ham petrol, petrol yağları ve türevleri, demir, organik kimyasallar, alüminyum ve mamulleri

Başlıca ithalat kalemleri: Hava araçları, altın, demir, petrol yağları, elektronik aletler, inşaat aksamı

İkili Ticari ve Ekonomik İlişkiler:
2015 2016 2017 2018
İhracat 325 244 221 422
İthalat 60 49 95 67
Hacim 385 293 316 489
Denge 265 195 126 355

Kaynak: TÜİK (Milyon ABD Doları)

Küresel petrol fiyatlarındaki düşüşün de etkisiyle Umman’la ticaret hacmimizde (2013 ve 2014 yıllarına kıyasla) 2015 ve 2016 yıllarında düşüş görülmüştür. 2017 yılından itibaren ise ticaret hacmimiz yeniden artış trendine girmiştir. Sözkonusu artış trendi 2018 yılında büyük ivme kazanmış, 2017 yılında 316 milyon ABD Doları seviyesinde olan ikili ticaret hacmimiz 2018 yılsonu itibariyle % 55’lik artışla 489 milyon Dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Anılan artış esasen Umman’a ihracatımızdaki büyük sıçramadan kaynaklanmış, nitekim aynı dönemde Umman’dan ithalatımız % 29 oranında düşerken, ihracatımız % 90 oranında artarak 221 milyon Dolar’dan 422 milyon Dolar’a yükselmiştir.

Başlıca ihraç ürünlerimiz: Demir-çelik, mobilya, dokunmuş halı, motorlu taşıtlar, çeşitli makinalar, gıda malzemeleri

Başlıca ithal ürünlerimiz: Alüminyum ve mamulleri, petrol yağları, plastik ve mamulleri, sentetik ve suni devamsız lifler

İkili İşbirliği Mekanizmaları

Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı: 10. Dönem KEK Toplantısı 9-10 Mayıs 2017 tarihlerinde Muskat’ta gerçekleştirilmiştir. KEK Eşbaşkanları Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak ve Umman Duqm Özel Ekonomik Bölge İdaresi Başkanı Yahya Al Jabri’dir.

Türk-Umman İş Konseyi: Türkiye-Umman İş Konseyinin kurucu anlaşması 1 Aralık 2006 tarihinde İstanbul'da İTO ve TOBB ile Umman Ticaret ve Sanayi Odası (OCCI) arasında imzalanmıştır. Konseyin son toplantısı 9-10 Nisan 2018 tarihlerinde Muskat’ta gerçekleştirilmiştir.