#

No:8, 10 Ocak 2012, Danimarka'da Roj TV Aleyhine Açılan Ceza Davasında Alınan Karar Hk.

Danimarka’da ROJ TV ile ana şirketi “Mezopotamya Yayıncılık A/S” aleyhine 2005 yılında başlatılan soruşturma süreci sonucunda 2010 yılında ceza davası açılmıştı. Bu dava kapsamında bugün (10 Ocak) açıklanan kararda Kopenhag Şehir Mahkemesi, ROJ TV ve ana şirketinin 5,2 milyon DKK para cezasına çarptırılmasına hükmetmiştir.

 

Dava sırasında iddia makamı, ROJ TV’nin PKK terör örgütü ile ilişki içinde bulunduğunu, 1999 yılında İngiltere’de, 2004 yılında Fransa’da yasaklanan MED TV ve MEDYA TV’nin devamı olduğunu, çok sayıda somut delile dayanarak, şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtlamıştır.

 

Kopenhag Şehir Mahkemesi verdiği kararda, PKK’yı terörist bir örgüt olarak nitelemiş, ROJ TV’nin PKK adına propaganda yaptığını ve terörizmi ilerlettiğini, kanalın PKK tarafından kontrol ve finanse edildiğini belirterek, ROJ TV’nin PKK ile bağlantısını açıklıkla ortaya koymuştur. Mahkeme ayrıca, ROJ TV çalışanlarının PKK ile yakın ilişkide bulunduklarını vurgulamıştır.

Mahkeme, Danimarka Ceza Kanunu’nun müsadereyi düzenleyen hükmünün soyut bir hak olan yayıncılık lisansını kapsamayacağını belirtmiş ve bu gerekçeyle ROJ TV yayıncılık lisansının müsaderesi talebini reddetmiştir. Karar bu açıdan eksik kalmıştır. Bu eksikliğin giderilmesini ve ROJ TV’ye yayın lisansını veren makam olarak Danimarka Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun Mahkemenin vermiş olduğu kararı inceleyerek lisansı müsadere etmesini bekliyoruz.

 

Mahkemenin kararı, AB üyesi bir ülke tarafından PKK iltisaklı basın-yayın organlarının PKK terörizmi ile ilişkisini açıkça ortaya koyması bakımından önemlidir. Şurası muhakkaktır ki bu karar uluslararası alanda terörle mücadele bakımından emsal teşkil edecektir.

Bu karar ışığında, AB üyesi ülkelerdekiler başta olmak üzere, uydu üzerinden yayın hizmeti sunan tüm şirketlerden, PKK terör örgütünün faaliyetlerine ve örgüte destek sağlayan ROJ TV benzeri kuruluşların yayınlarına hiçbir koşulda izin vermemelerini önemle bekliyoruz.