#

NO:23 - 18 Şubat 2008, Türkiye´nin Silahsızlanma Konferansı Dönem Başkanlığını Üstlenmesi hk.

17 Haziran 1996 tarihinde Silahsızlanma Konferansına üye olan Türkiye, bugünden itibaren dört hafta süreyle 65 ülkenin katıldığı Konferansın Başkanlığını üstlenmiştir.

Silahların kontrolü ve silahsızlanma çabalarının küresel düzeyde benimsenmesini sağlamış olan Silahsızlanma Konferansı, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması, Biyolojik Silahlar Sözleşmesi, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi ve Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması gibi önemli uluslararası enstürmanların müzakere ve kabulünde öncü rol oynamıştır.

Silahların kontrolü ve silahsızlanmayı ulusal güvenlik politikasının temel bir boyutu olarak gören Türkiye, üstlenmiş olduğumuz Dönem Başkanlığı ve sonrasında, Konferansın küresel barış ve istikrara katkısını arttıracak çabalara olan desteğini sürdürecektir.