#

No: 148, 28 Mayıs 2012, Frontex'le İşbirliği Mutabakat Zaptının İmzalanması Hk.

Ülkemizle Avrupa Birliği'nin Dış Sınırlarında Uygulama İşbirliğinin Eşgüdümünden Sorumlu Avrupa Kurumu (FRONTEX) arasında düzensiz göçün önlenmesi alanında geliştirilecek işbirliğinin ana hatlarını düzenleyen Mutabakat Zaptı, 28 Mayıs 2012'de imzalanmıştır.

Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasıyla birlikte, FRONTEX'le tecrübe ve bilgi paylaşımı gerçekleştirilmesi, karma göç akımlarına ilişkin ortak değerlendirmeler yapılması öngörülmektedir. Ayrıca FRONTEX'le müştereken Avrupa Birliği'nin mali yönden desteklediği projeler de geliştirilebilecektir.

Ülkemiz, çağımızın önemli bir sorunu haline gelen düzensiz göçü önlemek için üzerine düşeni yerine getirmekte, gerekli her türlü önlemi almaktadır. FRONTEX'le kurumsal işbirliğinin sözkonusu Mutabakat Zaptı'yla tesis edilmesi, düzensiz göçle mücadelede kararlılığımızı ve işbirliğine verdiğimiz önemi açıkça ortaya koymaktadır.