#

Bakanlığı Takip Edin:

Mütercim Giriş Sınavı Yazılı Aşaması Sonuçlarına İlişkin Duyuru, 23 Mart 2017

4 Haziran 2016 tarihinde yapılan Mütercim Giriş Sınavı yazılı aşaması sonuçlarına ulaşmak için lütfen aşağıdaki kısayollara tıklayınız.

Sınav puanları ayrıca adaylara iletilecektir.

Sözlü sınav 11-14 Nisan 2017 tarihlerinde 09:30-13:00 ve 14:00-18:00 saatleri arasında Dışişleri Bakanlığı C Blok 411 no’lu toplantı salonunda gerçekleştirilecektir. Adayların sınav saatinden yarım saat önce (9:00 veya 13:30) C Blok giriş katında hazır bulunmaları beklenmektedir. Sözlü sınav programı için tıklayınız. Programın sözlü sınavların akışına göre değiştirilmesi mümkündür.

Adayların aşağıda belirtilen belgeleri sözlü sınav günü beraberlerinde getirmeleri ve Bakanlığımıza (C Blok 403 numaralı oda) teslim etmeleri gerekmektedir.

İstenen Belgeler:

• Nüfus cüzdanı aslı ve üç adet fotokopisi,

• Adli sicil belgesi ve üç adet fotokopisi,

• Fotoğraflı dört adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Form için tıklayınız) ,

• Erkek adaylar için yeni tarihli askerlik durum belgesi,

• Evli olan adayların eşlerinin üç adet nüfus cüzdanı fotokopisi, adli sicil belgesi ve üç adet fotokopisi, fotoğraflı dört adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,

• Eşi yabancı uyruklu olanların, vatandaşı oldukları ülkenin yetkili makamlarından alacakları adli sicil belgesi ve noter onaylı Türkçe tercümesi,

• Adayların sınav başvurusu sırasında modüle yükledikleri evrakın (lisans ve yüksek lisans diploması) aslı veya onaylı nüshası ile bir adet fotokopisi.

*Adli Sicil ve Askerlik Durum Belgeleri https://www.turkiye.gov.tr/ üzerinden alınabilir.

En iyi dileklerimizle,

T.C. Dışişleri Bakanlığı
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı