#

Bakanlığı Takip Edin:

Mütercim Giriş Sınavı Sonucuna İlişkin Duyuru, 22 Ağustos 2017

Sözlü aşaması 11-14 Nisan 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Mütercim Giriş Sınavı’nda başarılı olan adayların başarı sırasına göre sıralı listelerine, kategorileri itibariyle aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilmektedir.

- İNGİLİZCE
- ALMANCA
- RUSÇA
- FRANSIZCA
- ARAPÇA

Başarılı olan adayların aşağıda kayıtlı belgelerle birlikte 8 Eylül 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Bakanlığımız İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı’na (C Blok 423 no’lu oda) başvurmaları gerekmektedir.

- Ortaokul veya lisede hazırlık sınıfı okumuş iseler buna dair belge;

- Lise diplomasının aslı veya onaylı örneği ile bir adet fotokopisi;

- Varsa yüksek lisans/doktora diplomasının aslı veya onaylı örneği ile bir adet fotokopisi;

- Varsa sınava katıldıkları yabancı dil dışında bir yabancı dilden YDS veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından tanınan uluslararası yabancı dil sonuç belgesi;

- 6 adet vesikalık fotoğraf;

- Kamu veya özel sektörde hizmeti varsa SGK hizmet döküm belgesi;

- Hâlihazırda kamu görevlisi ise kurumundan alınacak hizmet cetveli;

- “Her türlü iklimde görev yapabilir” kayıtlı tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu;

- Sözlü sınavdan sonra evlenen adaylar için eşlerine ait, bilgisayar ortamında doldurulmuş fotoğraflı 4 adet “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu” ( bağlantıya tıklayınız ), nüfus cüzdanı aslı ve üç adet fotokopisi ile adli sicil belgesi ve bir adet fotokopisi.

En iyi dileklerimizle,

T.C Dışişleri Bakanlığı

İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı