#

Terörizm ve Terörizme Yol Açan Şiddete Varan Aşırıcılığa ilişkin MIKTA Dışişleri Bakanları Ortak Bildirisi, 24 Eylül 2019

Terörizm ve Terörizme Yol Açan Şiddete Varan Aşırıcılığa ilişkin MIKTA Dışişleri Bakanları Ortak Bildirisi, 24 Eylül 2019

Biz; Meksika, Endonezya, Kore Cumhuriyeti, Türkiye ve Avustralya (MIKTA) Dışişleri Bakanları olarak, her kim tarafından ve her ne amaçla gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin terörizm ve terörizme yol açan şiddete varan aşırıcılığın (VECT) her biçimini ve tezahürünü en güçlü şekilde kınadığımızı yineliyoruz. Ayrıca kin, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve dinsel hoşgörüsüzlükten kaynaklanan ayrımcılık ve şiddete teşvik de dâhil, bu amaçlara yönelik internet kullanımıyla ilgili ciddi endişe duyduğumuzu da ifade ediyoruz.

Diğer korkunç eylemelerin yanı sıra, yakın zamanda gerçekleştirilen Christchurch ve El Paso saldırıları, terörizmi ve terörizme yol açan şiddete varan aşırıcılığı önleme ve bunlarla mücadele etmek için uluslararası işbirliğinin arttırılmasına ve ortak bir tutumun benimsenmesine duyulan acil ihtiyacın altını çiziyoruz. İlgili BM kararlarının, BM Terörizmle Mücadele Küresel Stratejisi’nin, 2017 Hamburg G20 Liderler Zirvesi Terörle Mücadele Bildirisi’nin ve G20 Osaka Liderler Zirvesi Terörizm ve Terörizme Yol Açan Şiddete Varan Aşırıcılığa yönelik İnternet İstismarının Önlenmesine ilişkin Bildiri’nin tam anlamıyla uygulanmasına yönelik taahhüdümüzü dile getiriyor ve çağrıda bulunuyoruz.

Ulusal ve uluslararası hukuka uygun olarak, insan haklarına ve ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim gibi temel özgürlüklere mutlak saygı göstererek açık, özgür ve güvenli bir siber alan sağlama ilkelerini korumaya dair taahhüdümüzü sürdürüyoruz. Siber alanın terörist ve terörizme yol açan şiddete varan aşırıcılık amaçlı kullanılmasını önlemeye kararlıyız. Christchurch Eylem Çağrısı ile gerçekleştirilen çabaları dikkate alıyoruz. Ayrıca, uluslararası işbirlikleri de dâhil olmak üzere, insan haklarını teşvik etmeye ve her türlü ayrımcılığa, yabancı düşmanlığına, ırkçılığa ve dini hoşgörüsüzlüğe son vermeye ilişkin taahhüdümüzü de sürdürüyoruz. Ateşli silahlara, araçlara ve yüksek düzeyde zarar verebilecek teknolojilere sınırlı erişim ihtiyacı, diğer bir ortak ilgi alanıdır.

Bu sorunun aciliyeti göz önüne alındığında, uluslararası toplumu, BM Genel Kurulunun önümüzdeki 74. Oturumunda sunulan ve terörizm ve terörizme yol açan şiddete varan aşırıcılığı önlemek ve karşı koymak için çok taraflı işbirliğini ilerletme fırsatını değerlendirmeye davet ediyoruz.