Makedonya

1. VİZE

Diplomatik, Hizmet, Hususi ve Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 60 güne kadar seyahatlerinde vizeden muaftır.

 

2. YOL GÜZERGAHI VE SINIR KAPILARI

 

Avrupa ülkelerinden gelerek Sırbistan - Makedonya Cumhuriyeti – Yunanistan üzerinden ülkemize gitmek isteyen vatandaşlarımızın "Tabanovce" sınır kapısından giriş yaptıktan sonra izleyebilecekleri güzergah aşağıda sunulmuştur:

 

Sırbistan ile Makedonya Cumhuriyeti arasındaki Tabanovce sınır kapısından giriş yapıldıktan sonra, Kumanova – Üsküp güzergahından, Üsküp (Skopje levhası takip edilmelidir) çevre yoluna ulaşılarak şehre girilmeksizin otoyoldaki Atina tabelası izlenerek güney yönünde Veles (Köprülü), Negotino, Demir Kapija ( Demirkapı), Gevgelija (Gevgeli) üzerinden Makedonya – Yunanistan arasındaki Bogorodica sınır kapısına varılmaktadır. Yolun toplam uzunluğu yaklaşık 220 km’dir. Tabanovce sınır kapısının Sırbistan bölümü ile Bogorodica sınır kapısının işlem kapasiteleri yaz aylarında meydana gelen yığılmalar karşısında yetersiz kalabilmekte, bu durum sınır kapılarındaki bekleme sürelerini arttıran başlıca etkenlerden birini oluşturmaktadır.

 

Makedonya’da vatandaşlarımızın kullandıkları otoyol üzerindeki geçiş ücretleri aşağıda sunulmaktadır:

 

Kumanovo – Mladinovci (Romanovce geçişi) Binek Otomobil 50 Makedon Denarı (yaklaşık 0,90 Euro) Minibüs 75 Makedon Denarı (yaklaşık 1,25 Euro)

 

Veles – Gradsko (Stobi geçişi) : Binek otomobili 60 Makedon Denarı (yaklaşık 1 Euro), minibüs 90 Makedon Denarı (yaklaşık 1,50 Euro)

 

Sınır kapılarında otoyol ve köprü geçiş ücretinin toptan ödenmesi uygulaması bulunmadığından, vatandaşlarımızın Makedonya’ya girişte döviz bozdurarak mahalli para (Makedon Denarı) almaları ve her otoyol geçiş noktasında ayrı ayrı ödeme yaparak karşılığında mutlaka makbuz ve kasa fişi almaları gerekmektedir. Gerek otoyol geçiş ücretlerinin ödenmesi, gerek yolda ortaya çıkabilecek zorunlu ihtiyaçlar için 20 Euro civarında bir meblağın bozdurulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

 

3. GÜMRÜK

 

Makedonya Cumhuriyeti’ne giriş yapacak veya transit geçecek yolcuların beraberlerinde bulunduracakları toplam 10.000,- (onbin) Euro veya karşılığı miktarı aşan nakit para ve çeklerini ülkeye girişte beyan etmeleri ve beyan karşılığında makbuz almaları şarttır. Girişte beyanda bulunulmaması ve ülkeden çıkışta yapılan kontrollerde yukarıdaki miktarı aşan nakit para ya da çek ele geçirilmesi halinde bunlara el konulmakta, ayrıca para cezası verilmektedir. Bu nedenle, vatandaşlarımızın bu hususa özen göstermeleri gerekmektedir.

 

Aşağıda kayıtlı eşyanın beyan edilmesi zorunluluğu vardır:

 

- Satış veya ticari amaçla getirilen mallar,

- Satış yada ticari amaçlı olmasa dahi, şahsi kullanıma yönelik olanlar hariç, toplam değeri 50 Euro’yu aşan eşya,

- Uyuşturucu madde, kurusıkı ve gaz tabancaları dahil silahların ülkeye sokulması yasak veya ruhsata tabi olup, hayvan, bitki, bitkisel veya hayvansal kökenli ürünlerin girişi ise özel lisansa veya sertifikaya tabidir.

 

4. KARAYOLLARININ DURUMU VE GÜVENLİK

 

Makedonya Cumhuriyeti’nde vatandaşlarımız tarafından kullanılan yolların büyük bir bölümü otoyol olmakla birlikte, buralarda 120 km. olan hız sınırına titizlikle uyulması şarttır. Otoyol Yunanistan sınırına 50 km. kala sona ermekte ve bazen tek şeride kadar düşebilen oranda daralmaktadır.

Yol üzerinde konaklama imkanı bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın Makedonya Cumhuriyeti’nde konaklama zorunluluğu duymaları halinde başkent Üsküp’ü tercih etmeleri uygun olacaktır.

 

5. TRAFİK KURALLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

Vatandaşlarımızın hız sınırı, emniyet kemeri takılması ve alkollü araç kullanılmaması gibi trafik kurallarına titizlikle uymaları zorunlu bulunmaktadır. Trafik kontrolleri düzenli olarak yapılmaktadır.

 

Makedonya’da halen yürürlükte olan mevzuat gereği emniyet kemeri takılması ve farların gündüz saatlerinde de yakılması zorunlu olup, seyir halinde cep telefonuyla konuşulması yasaktır.

 

Trafik cezalarının aşırı hız veya kırmızı ışıkta geçme gibi suçlar için 300 Euro’ya vardığı bilinmektedir. Bu cezalara itiraz imkanı bulunmamaktadır.

 

 

Özellikle ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazalarında gözaltına alınma veya tutuklanma sözkonusu olmaktadır. Ölümle sonuçlanan trafik suçları hapis cezasını gerektirmektedir.

 

Ülkeye girecek otomobillerde yaş sınırı aranmamakta, ancak uluslararası sigorta zorunluluğu bulunmaktadır.

 

6. TEMSİLCİLİK İRTİBAT BİLGİLERİ VE YARARLI TELEFONLAR

 

T.C Üsküp Büyükelçiliği

(00 389 2) 310  47 10

 

Makedonya Polisi : 192 veya 194

İlkyardım: 194

Yol Şikayet (Fazla otoyol geçiş ücreti istenmesi vb. hallerde) : 199

Gümrük Şikayet Hattı: 197

AMCM ( Makedonya Otomobil Kulübü - Araç arızası veya yol yardım) : 196

 

7. AYRICA DUYURULMASINDA YARAR GÖRÜLEN HUSUSLAR

 

Umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımızın Bulgaristan ve Yunanistan’a girişleri veya bu ülkelerden transit geçişleri vizeye tabidir. Hususi pasaport hamilleri ilk giriş tarihinden itibaren 180 gün içerisinde 90 güne kadar yapacakları seyahatleri ve transit geçislerinde vizeden muaftırlar.  Ancak, Schengen Anlaşmasına taraf olan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile İsviçre ve Lihtenştayn’da geçerli oturma ve çalışma iznine sahip veya AB ülkeleri/Schengen vizesi bulunan umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımız Bulgaristan üzerinden 5 güne kadar vizesiz transit geçiş hakkına sahiptirler.

 

Karayoluyla Türkiye’ye gitmek veya Türkiye’den Avrupa’ya seyahat etmek isteyen vatandaşlarımızın kendilerinin veya beraberlerinde bulunan diğer Türk vatandaşı yakınlarının Makedonya’ya komşu ülkelere giriş/transit amaçlı vizeye ihtiyaç duyup duymayacaklarını önceden araştırmaları zorunludur.

 

Üsküp’teki Bulgaristan ve Yunanistan Büyükelçilikleri buradan yapılacak vize taleplerini karşılamamaktadır. Vizeler, ikamet edilen ülkedeki temsilcilikten alınmalıdır.

 

Makedonya Cumhuriyeti’nde yabancılara uygulanan tedavi ücretleriyle Makedon vatandaşlarına uygulanan tarife arasında 1,5 kat fark bulunduğundan, ayrıca, ülkedeki sağlık hizmetlerinin kalitesi göz önünde bulundurulduğunda, vatandaşlarımızın sağlık hizmetine ihtiyaç duymaları halinde güç duruma düşmemeleri için bulundukları ülkede mutlaka sağlık hizmetlerini de kapsayan seyahat sigortası yaptırmaları gerekmektedir.

 

Yıllara göre azalma göstermesine rağmen, vatandaşlarımızın pasaportlarının sürelerini uzatmadan ya da çocuklarını pasaportlarının refakat hanesine kaydettirmeden yola çıktıklarına sıkça tanık olunmakta, yanlarında nüfus hüviyet cüzdanlarını da bulundurmadıkları görülmektedir. Vatandaşlarımızın, bu nedenlerle sınırdan geri çevrilerek mağdur olmamaları ve zaman yitirmemeleri için yola çıkmadan önce pasaportlarının sürelerini mutlaka uzattırmaları önem taşımaktadır. Pasaportlarında yırtılma, eskime ve tahribat görülen vatandaşlarımızın sınırdan geri çevrilme riski de bulunmaktadır. Özellikle Suudi Arabistan’a hac ziyaretinde bulunan vatandaşlarımızın pasaportlarına yapıştırılan pulların seyahat şirketleri tarafından koparılması esnasında pasaportlarda tahrifata neden oldukları ve bu tür pasaportlarla seyahat eden vatandaşlarımızın sınır kapılarından geri çevrildikleri gözlenmektedir. Bu sebeple vatandaşlarımızın, pulların çıkarılması sırasında seyahat şirketlerini uyarmaları önem taşımaktadır.