Makedonya

MAKEDONYA

1. VİZE

Diplomatik, Hizmet, Hususi ve Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 güne kadar seyahatlerinde vizeden muaftır.

2. YOL GÜZERGAHI VE SINIR KAPILARI

Avrupa ülkelerinden gelerek Sırbistan - Makedonya Cumhuriyeti – Yunanistan üzerinden ülkemize gitmek isteyen vatandaşlarımızın "Tabanovce" sınır kapısından giriş yaptıktan sonra izleyebilecekleri güzergah aşağıda sunulmuştur:

Sırbistan ile Makedonya Cumhuriyeti arasındaki Tabanovce sınır kapısından giriş yapıldıktan sonra, Kumanova – Üsküp güzergahından, Üsküp (Skopje levhası takip edilmelidir) çevre yoluna ulaşılarak şehre girilmeksizin otoyoldaki Atina tabelası izlenerek güney yönünde Veles (Köprülü), Negotino, Demir Kapija ( Demirkapı), Gevgelija (Gevgeli) üzerinden Makedonya – Yunanistan arasındaki Bogorodica sınır kapısına varılmaktadır. Yolun toplam uzunluğu yaklaşık 220 km’dir. Tabanovce sınır kapısının Sırbistan bölümü ile Bogorodica sınır kapısının işlem kapasiteleri yaz aylarında meydana gelen yığılmalar karşısında yetersiz kalabilmekte, bu durum sınır kapılarındaki bekleme sürelerini arttıran başlıca etkenlerden birini oluşturmaktadır.

Makedonya’da vatandaşlarımızın kullandıkları otoyol üzerindeki geçiş ücretleri aşağıda sunulmaktadır:

Binek Otomobil Minibüs
Kumanovo - Mladinovci 60 Denar veya 1,5 Euro 80 Denar veya 2 Euro
Skopje-Petrovec 40 Denar veya 1 Euro 50 Denar veya 1 Euro
Petrovec -Veles 80 Denar veya 2 Euro 120 Denar veya 2,5 Euro
Veles-Gradsko 60 Denar veya1,5 Euro 100 Denar veya 2 Euro

Sınır kapılarında otoyol ve köprü geçiş ücretinin toptan ödenmesi uygulaması bulunmadığından, vatandaşlarımızın Makedonya’ya girişte döviz bozdurarak mahalli para  (Makedon Denarı) almaları ve her otoyol geçiş noktasında ayrı ayrı ödeme yaparak karşılığında mutlaka makbuz ve kasa fişi almaları gerekmektedir. Ödemeler Euro olarak ta yapılabilmekle beraber, küsurat geri ödemesi zorluk yaratacağından, gerek otoyol geçiş ücretlerinin ödenmesi, gerek yolda ortaya çıkabilecek zorunlu ihtiyaçlar için 20 Euro civarında bir meblağın bozdurulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

3. GÜMRÜK

Makedonya Cumhuriyeti’ne giriş yapacak veya transit geçecek yolcuların beraberlerinde bulunduracakları toplam 10.000,- (onbin) Euro veya karşılığı miktarı aşan nakit para ve çeklerini ülkeye girişte beyan etmeleri ve beyan karşılığında makbuz almaları şarttır. Girişte beyanda bulunulmaması ve ülkeden çıkışta yapılan kontrollerde yukarıdaki miktarı aşan nakit
para ya da çek ele geçirilmesi halinde bunlara el konulmakta, ayrıca para cezası verilmektedir. Bu nedenle, vatandaşlarımızın bu hususa özen göstermeleri gerekmektedir.

Aşağıda kayıtlı eşyanın beyan edilmesi zorunluluğu vardır:

- Satış veya ticari amaçla getirilen mallar,
- Satış yada ticari amaçlı olmasa dahi, şahsi kullanıma yönelik olanlar hariç, toplam değeri 50
Euro’yu aşan eşya,
- Uyuşturucu madde, kurusıkı ve gaz tabancaları dahil silahların ülkeye sokulması yasak veya
ruhsata tabi olup, hayvan, bitki, bitkisel veya hayvansal kökenli ürünlerin girişi ise özel
lisansa veya sertifikaya tabidir.

4. KARAYOLLARININ DURUMU VE GÜVENLİK

Makedonya Cumhuriyeti’nde vatandaşlarımız tarafından kullanılan yolların büyük bir bölümü otoyol olmakla birlikte, buralarda 120 km olan hız sınırına titizlikle uyulması şarttır. Otoyol, pek çok yerde tamiratlar ve köprü yapımı çalışmaları nedeniyle tek şeride düşmekte, yer yer umulmayan çukurlar ve beklenmedik tümseklerle karşılaşma ihtimali yüksek olduğundan hızlı gidilmemesi önerilmektedir. Vatandaşlarımızın Makedonya Cumhuriyeti’nde konaklama zorunluluğu duymaları halinde yol boyunca konaklama imkanı bulunmadığından konaklamak
için başkent Üsküp’ü tercih etmeleri tavsiye edilmektedir.

5. TRAFİK KURALLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Vatandaşlarımızın hız sınırı, emniyet kemeri takılması ve alkollü araç kullanılmaması gibi trafik kurallarına titizlikle uymaları zorunlu bulunmaktadır. Trafik kontrolleri düzenli olarak yapılmaktadır.

Makedonya’da halen yürürlükte olan mevzuat gereği emniyet kemeri takılması ve farların gündüz saatlerinde de yakılması zorunlu olup, seyir halinde cep telefonuyla konuşulması yasaktır.

Trafik cezalarının aşırı hız veya kırmızı ışıkta geçme gibi suçlar için 300 Euro’ya vardığı bilinmektedir. Bu cezalara itiraz imkanı bulunmamaktadır.

Özellikle ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazalarında gözaltına alınma veya tutuklanma sözkonusu olmaktadır. Ölümle sonuçlanan trafik suçları hapis cezasını gerektirmektedir.

Ülkeye girecek otomobillerde yaş sınırı aranmamakta, ancak uluslararası sigorta zorunluluğu bulunmaktadır.

6. TEMSİLCİLİK İRTİBAT BİLGİLERİ VE YARARLI TELEFONLAR

T.C. Üsküp Büyükelçiliği
(00 389 2) 310 47 10

Makedonya Polisi : 192 veya 194
İlkyardım: 194
Yol Şikayet (Fazla otoyol geçiş ücreti istenmesi vb. hallerde) : 199
Gümrük Şikayet Hattı: 197
AMCM ( Makedonya Otomobil Kulübü - Araç arızası veya yol yardım) : 196

 

7. AYRICA DUYURULMASINDA YARAR GÖRÜLEN HUSUSLAR

Umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımızın Bulgaristan ve Yunanistan’a girişleri veya bu ülkelerden transit geçişleri vizeye tabidir. Hususi pasaport hamilleri ilk giriş tarihinden itibaren 180 gün içerisinde 90 güne kadar yapacakları seyahatleri ve transit geçişlerinde vizeden muaftırlar. Ancak, Schengen Anlaşmasına taraf olan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile İsviçre ve Lihtenştayn’da geçerli oturma ve çalışma iznine sahip veya AB ülkeleri/Schengen vizesi bulunan umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımız Bulgaristan üzerinden 5 güne kadar vizesiz transit geçiş hakkına sahiptirler.

Karayoluyla Türkiye’ye gitmek veya Türkiye’den Avrupa’ya seyahat etmek isteyen vatandaşlarımızın kendilerinin veya beraberlerinde bulunan diğer Türk vatandaşı yakınlarının Makedonya’ya komşu ülkelere giriş/transit amaçlı vizeye ihtiyaç duyup duymayacaklarını önceden araştırmaları zorunludur.

Üsküp’teki Bulgaristan ve Yunanistan Büyükelçilikleri buradan yapılacak vize taleplerini karşılamamaktadır. Vizeler, ikamet edilen ülkedeki temsilcilikten alınmalıdır.

Makedonya Cumhuriyeti’nde yabancılara uygulanan tedavi ücretleriyle Makedon vatandaşlarına uygulanan tarife arasında 1,5 kat fark bulunduğundan, ayrıca, ülkedeki sağlık hizmetlerinin kalitesi göz önünde bulundurulduğunda, vatandaşlarımızın sağlık hizmetine ihtiyaç duymaları halinde güç duruma düşmemeleri için bulundukları ülkede mutlaka sağlık hizmetlerini de kapsayan seyahat sigortası yaptırmaları gerekmektedir.

Son zamanlarda vatandaşlarımızın süresi tükenmiş olan pasaportları ile Makedonya sınır kapılarına kadar ulaştıkları gözlenmektedir. Mağduriyetleri ve zaman kayıplarını önlemek adına, vatandaşlarımızın yola çıkmadan önce pasaportlarının sürelerini muhakkak kontrol etmeleri hususu büyük önem taşımaktadır. Yıllara göre azalma göstermesine rağmen, pasaportlarında yırtılma, eskime ve tahribat görülen vatandaşlarımızın sınırdan geri çevrilme riski de bulunmaktadır. Özellikle Suudi Arabistan’a hac ziyaretinde bulunan vatandaşlarımızın pasaportlarına yapıştırılan pulların seyahat şirketleri tarafından koparılması esnasında pasaportlarda tahrifata neden oldukları ve bu tür pasaportlarla seyahat eden vatandaşlarımızın sınır kapılarından geri çevrildikleri gözlenmektedir. Bu sebeple vatandaşlarımızın, pulların çıkarılması sırasında seyahat şirketlerini uyarmaları önem taşımaktadır.