Türkiye-Kuveyt Ekonomik ve Ticari İlişkileri

Ülke Ekonomisi (2017)

GSYİH (milyar ABD $)

120,1

Enflasyon Oranı (%)

1,07

GSYİH Büyüme Oranı (%)

-2,87

İşsizlik Oranı (%)

2,2

Nüfus (milyon)

4,5

İhracat (fob-milyar ABD $)

55,1

Kişi Başına GSYİH (ABD $)

29.040

İthalat (cif-milyar ABD $)

33,5

Kaynak: T.C. Kuveyt Büyükelçiliği

İthalat yaptığı başlıca ülkeler: ÇHC, ABD, BAE, Almanya, Suudi Arabistan, Hindistan

İhracat yaptığı başlıca ülkeler : Hindistan, Suudi Arabistan, BAE, ÇHC, Irak

Başlıca ihracat kalemleri: Ham petrol, mineral yakıtlar ve yağlar, organik kimyasallar, motorlu taşıtlar , plastik ve mamulleri
Başlıca ithalat kalemleri: Motorlu taşıtlar, makine, elektrikli ve elektronik ekipmanlar, demir ve inşaat malzemeleri

İkili Ticari ve Ekonomik İlişkiler:

2015-2017 yılları arasında kademeli olarak düşen ikili ticaret hacmimiz 2018 yılsonu itibariyle 678 milyon Dolar seviyesinde gerçekleşerek 2015 yılındaki ticaret hacmini geçmiştir.

Ülkemizde halen Kuveyt sermayeli 300’ün üzerinde firma faaliyet göstermektedir. Bu firmalarca, ülkemize 1,7 milyar Dolar seviyesinde yatırım yapılmıştır. Türkiye’de yatırım yapan Kuveyt menşeli firmalar genel olarak finans, gayrimenkul, ticaret ve endüstri alanlarında faaliyette bulunmaktadır. Öte yandan, şirketlerimizin Kuveyt’ten aldıkları ihalelerin toplamı halihazırda 6,5-7 milyar Dolar’a ulaşmıştır.

Kuveytlilerin emlak sektörüne yatırım yapması ve Türkiye’de mülk satın almaları yükselen bir eğilimdir. Kuveyt vatandaşları Türkiye’de 2017 yılında 1.691 mülk edinmiştir.

Diğer taraftan, Kuveyt'ten ülkemize yönelik artan ilgi ve turist sayısının yanısıra, siyasi ve ekonomik ilişkilerdeki mevcut olumlu durum karşısında, umuma mahsus pasaport hamili Kuveyt vatandaşlarının 2017 yılından itibaren tek taraflı olarak vizeden muaf tutulması da ülkemize gelen Kuveytlilerin sayısını artırmıştır. Bu çerçevede, 2010 yılında 20 bin, 2016’da yaklaşık 180 bin Kuveytli turist ülkemizi ziyaret ederken 2018 yılsonu itibariyle bu rakam 298.620 kişiye ulaşmıştır.

İkili Ticaret Hacmi

2015 2016 2017 2018
İhracat 483 431 440 534
İthalat 141 110 169 144
Hacim 624 541 609 678
Denge 342 321 271 390

Kaynak: TÜİK (milyon ABD Doları)

Başlıca ihracat ürünlerimiz: Dokunmuş halı ve yer kaplamaları, demir-çelik, motorlu kara taşıtları ve aksesuarları, makine ve yedek parçaları, tekstil

Başlıca ithal ürünlerimiz: Ham petrol, petrokimya ürünleri, organik kimyasallar, plastik ve mamulleri

Ülkemize gelen Kuveytli ziyaretçi sayısı : 174.486 (2015) ; 179.938 (2016), 255.644 (2017), 298.620 (2018)

İkili İşbirliği Mekanizmaları:

Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı: Türkiye-Kuveyt 10. Dönem KEK Toplantısı dönemin Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Şimşek ve Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Khalid Nasser Abdallah Al Rodan’ın eşbaşkanlığında 31 Ekim 2017 tarihinde Kuveyt’te düzenlenmiştir. Hâlihazırda tarafımızdaki KEK Eşbaşkanı Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak’tır.

Türk-Kuveyt İş Konseyi: 2006 yılında DEİK çatısı altında kurulan İş Konseyi son olarak Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Khalid Nasser Abdallah Al Rodan’ın katılımıyla 22 Haziran 2017 tarihinde İstanbul’da toplanmıştır. Öte yandan, Kuveyt yasaları uyarınca İş Konseyinin Kuveyt’te aktif bir karşı kanadı bulunmamaktadır.