#

Bakanlığı Takip Edin:

KPSS 2018/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Duyuru, 04 Ocak 2019

KPSS 2018/2 Yerleştirme Sonuçlarına göre Bakanlığımıza atanmaya hak kazanan adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte en geç 21 Ocak 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığı Merkez Personeli Şubesi’ne (C-Blok 423 ve 433 numaralı odalar) şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvuruların 21 Ocak 2019 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımız genel evrakına ulaşmış olması gerekmektedir.)

Anılan tarihten sonra Bakanlığımıza ulaşan veya aşağıda belirtilen belgelerin tamamını içermeyen başvurular işleme alınmayacaktır.

Evli olan adayların (X) işaretli belgeleri eşleri için de ibraz etmeleri gerekmektedir.

Dilekçe ( indirmek için tıklayınız )

- KPSS Sonuç Belgesi

- Lisans öğrenim belgesi (aslı ve fotokopisi)

- Yüksek lisans/doktora eğitimi alınmış ise diploma aslı ve fotokopisi; ortaokul veya lisede hazırlık eğitimi görülmüş ise buna dair belge

- YDS sonuç belgesi (bulunması halinde)

- Bilgisayar İşletmenliği kadrosu için bilgisayar sertifikası veya üniversitede bilgisayar dersi alındığına dair belgenin aslı ve fotokopisi

- Avukatlık kadrosu için avukatlık ruhsatnamesi

- Cumhuriyet Savcılığı’ndan “kamu kurumuna verilmek üzere” ibaresiyle alınacak sabıka kaydı veya e-devlet üzerinden aynı açıklamayla çıkarılacak adli sicil kaydı belgesi (X)

- 10 adet vesikalık fotoğraf (X) (eş için 4 adet)

- Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden Alınacak Sağlık Kurulu Raporu

- Nüfus cüzdanı aslı ve iki adet fotokopisi (X)

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belgenin aslı ve fotokopisi veya e-devletten alınacak belge

- Bilgisayar ortamında bir nüsha doldurulacak olan Güvenlik Soruşturması Formu (fotoğrafları yapıştırılmış olarak hazırlanacak ve imzalanacaktır) (X)

(Nüfus cüzdanı sureti onay kısmı Bakanlığımız tarafından onaylanacaktır )

( indirmek için tıklayınız )

- 2018/2 merkezi yerleştirme işlemlerine katılarak Bakanlığımıza yerleştirilen ancak askerde olan veya asker sayılan adayların, son başvuru tarihine (21/01/2018) kadar, yukarıda belirtilen “Başvuruda İstenilen Belgeler” ile birlikte askerde olduklarına dair “2. Form Dilekçe”yi ( indirmek için tıklayınız ) sunmaları ve atanmalarına engel başka bir husus bulunmaması halinde, askerliklerinin bitiminin ardından, terhis belgeleri ile birlikte müracaatta bulunmaları halinde, atamaları yapılabilecektir. Adaylar, askerlik görevini yaptıkları yerden alacakları, asker olduklarını ve muhtemel terhis tarihlerini belirten belgeyi de dilekçelerine ekleyeceklerdir.

- Herhangi bir kamu kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur statüsünde çalışan personelin durumlarını ekli form dilekçede belirtmeleri gerekmektedir.

Saygıyla duyurulur.

T.C. Dışişleri Bakanlığı

Personel Dairesi Başkanlığı