#

Bakanlığı Takip Edin:

KPSS 2016/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Duyuru, 14 Temmuz 2016

KPSS 2016/1 Yerleştirme Sonuçlarına göre Bakanlığımıza atanmaya hak kazanan adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte en geç 29/07/2016 Cuma günü mesai bitimine kadar Bakanlığımız İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına (C-Blok 423 ve 433 no’lu odalar) şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.

1- KPSS 2016/1 Sonuç Belgesi (Bakanlığımıza atandığına dair belge) ile en son girmiş olduğu KPSS sınav sonuç belgesi,

2- Öğrenim belgesi aslı ve fotokopisi,

3- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

4- 12 adet fotoğraf; evli olunması halinde eş için 5 adet fotoğraf,

5- Erkek adaylar için askerlikle ilgili durumunu gösteren belgenin aslı ve fotokopisi,

6- Ortaokul veya lisede hazırlık eğitimi görülmüş ise buna dair belge, yüksek lisans/doktora eğitimi alınmış ise diploma aslı ve fotokopisi,

7- Bilgisayar ortamında 5 nüsha halinde doldurulacak fotoğrafları yapıştırılmış ekte yer alan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Nüfus cüzdanı sureti onay kısmı Bakanlığımız tarafından onaylanacaktır),

8- Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kaydının aslı ve 4 adet fotokopisi (Sabıka kaydının e-devlet üzerinden alınması da mümkündür),

9- Şoför olarak atanacaklar için D sınıfı ehliyetin aslı ve fotokopisi,

10- Kamu veya özel sektörde SGK hizmeti varsa SGK hizmet döküm belgesi,

11- “Her türlü iklimde görev yapabilir” kayıtlı tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu.

Evli olan adayların, eşleri için de (3), (4), (7) ve (8) nolu belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

 
En iyi dileklerimizle,

T.C. Dışişleri Bakanlığı
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

Ek: Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu