İran'ın Ekonomisi

İran Ekonomisi (2014):

GSYH (milyar $)

: 411

Reel GSYH Büyüme Oranı (%)

: 1.5

Nüfus (milyon)

: 78.13

Nüfus artış hızı (%)

: 1.2

Kişi başına GSYH ($)

: 5.200

İhracat (milyar $)

: 94.9

İthalat (milyar $)

: 64.6

İşsizlik oranı (%)

: 14

Uluslararası döviz rezervleri (milyar $)

: 108

Bütçe açığı/GSYH (%)

: 2.5

Enflasyon Oranı (%)

: 15.2

Kaynak: Tahran Büyükelçiliğimiz


Başlıca ticaret ortakları:
Çin, Hindistan, G.Kore, Türkiye.

Başlıca ihracat kalemleri: Ham petrol, işlenmiş petrol ürünleri, etilen polimerleri ve demir cevherleri.

Başlıca ithalat kalemleri: Buğday, pirinç, mısır ve elektrikli cihazlar.


İkili Ticari ve Ekonomik İlişkiler:

Türkiye - İran İthalat ve İhracat Rakamları (milyar ABD Doları)

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

İhracatımız

3.59

9.92

4.19

3.88

3.67

1.44

İthalatımız

12.46

11.97

10.38

9.83

6.10

1.50

Hacim

16.05

21.89

14.57

13.71

9.77

2.94

Denge

-8.87

-2.05

-6.19

-5.95

-2.43

-0.06

Kaynak: TÜİK *Ocak-Nisan


Başlıca ihraç ürünlerimiz:
Altın, çelik profil, lif levha ve otomotiv yan sanayi ürünleri.

Başlıca ithalat ürünlerimiz: Petrol ve petrol ürünleri, doğalgaz.

Ülkemize gelen İranlı turist sayısı: 1.590.664 (2014), 1.700.385 (2015).


İkili İşbirliği Mekanizmaları:

- Karma Ekonomik Komisyon (KEK): Son olarak, Türkiye-İran 25. Dönem KEK Toplantısı 7-9 Nisan 2016 tarihlerinde Ankara ve Konya’da düzenlenmiştir.

- İş Konseyi: 2001 yılında kurulan İş Konseyi son Toplantısı, 5 Mart 2016 tarihinde Tahran’da gerçekleştirilmiştir.

Diğer taraftan, ticaret odalarının karşılıklı ziyaretleri son dönemde hız kazanmıştır.

- Kara Ulaştırması Karma Komisyonu (KUKK): Son toplantı 28-29 Nisan 2014 tarihlerinde İstanbul’da yapılmıştır.