#

İLK YARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

ÜLKEMİZDE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

İkili anlaşması olan ülkeler (Almanya, Hollanda, Belçika, İsviçre, Avusturya, Lüksemburg ) SGK mevzuatına göre Özel ve Kamu hastanelerinden sağlık hizmeti alabilirler. Diğer ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız, 25.01.2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği hükümlerince Türkiye’de ikamet ettikleri süre içerisinde kayıtlı oldukları aile hekimlerinden ya da kendilerine yakın konumdaki bir aile hekiminden herhangi bir ücret ödemeden misafir olarak sağlık hizmeti alabilir. Aile hekimine kaydı olmayan vatandaşlarımız hizmet almak istedikleri aile hekimine veya hizmet almak istedikleri aile sağlığı merkezinin bulunduğu ilçedeki Toplum Sağlığı Merkezlerine dilekçe ile başvurarak aile hekimine kayıt yaptırabilmektedir. Bununla birlikte yakın zamanda e-devlet şifresi ile elektronik ortamda aile hekimi seçimi yapılabilmesi de mümkün olabilecektir. Aile hekimliği hizmetleri, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini içermekte olup ülke genelinde yaygın olarak bulunan aile sağlığı merkezlerinde sunulmaktadır.


Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, acil sağlık hizmetlerinin ülke genelinde planlanması ve uygulanmasına ilişkin hizmetleri yürütmektedir.

112 Acil Sağlık Hizmetleri:

http://www.112.gov.tr/