#

Hollanda’nın İşadamlarımıza Yönelik ‘Turuncu Halı’ Uygulaması Hakkında Duyuru -24.12.2008

 

        Ankara'daki Hollanda Kraliyeti Büyükelçiliği ile İstanbul'daki Hollanda Başkonsolosluğu Hollanda'ya ticari maksatla seyahat edecek işadamları için Turuncu Halı Uygulamasına başlamıştır.

Turuncu Halı Uygulamasından Yararlanabilecek Kuruluş ve Şirketler:

 • Hollanda menşeli kuruluş ya da şirketlerin şubeleri;
 • Hollanda'daki bir kuruluş ya da şirketin kurucuları;
 • Hollanda menşeli bir kuruluş ya da şirket ile en az iki yıl süreli işbirliği anlaşması olan Türk kuruluş ya da şirketleri;
 • Hollanda menşeli kuruluş ya da şirketler ile son iki yıl içinde gerçekleştirilen işbirliğini belgeleyen Türk kuruluş ya da şirketleri.

        Sözkonusu koşulları sağlayan kuruluş ve şirketler, Turuncu Halı Uygulamasından yararlanmak üzere, Hollanda'ya seyahat edecek personeli için Ankara'daki Hollanda Kraliyeti Büyükelçiliği’ne ya da İstanbul'daki Hollanda Başkonsolosluğuna başvurabilirler.

Turuncu Halı Uygulaması Kapsamında Türk İşadamlarına Sağlanan Kolaylıklar:

 1. Hollanda'ya sık seyahat eden kişilerin, Büyükelçilik ya da Konsolosluğa şahsen başvurma zorunluluğu bulunmamaktadır.
 2. Vize başvurusu sırasında daha az belge istenmektedir.
 3. Vize başvurusu ve gerekli belgeler bir kurye ya da posta görevlisi aracılığıyla
  iletilebilmektedir.
 4. Hollanda'ya sık seyahat eden kişilere daha uzun süreli (beş yıla kadar) ve çok girişli vize verilebilmektedir.

Turuncu Halı Uygulaması Uygunluk Kriterleri:

        Turuncu Halı Uygulaması için başvurular Elçilik ya da Konsolosluk onayına tabidir.
Turuncu Halı Uygulamasına başvurmak isteyen, Türkiye'de yerleşik şirketler, antetli kağıtlarına hazırlayacakları bir yazıyla birlikte Büyükelçilik ya da Konsolosluğa aşağıdaki bilgi ve belgeleri iletmelidirler:

 • Şirket hakkında genel bilgi,
 • Seyahat süresince doğabilecek yol, konaklama ve diğer tüm masrafları şirketin üstlendiğini belirten bir teminat yazısı,
 • Şirketin uygunluk kriterlerini sağladığına dair belge,
 • Türkiye'deki ticaret sicil belgesi kaydı,
 • Hollanda'ya seyahat etmesi planlanan şirket çalışanlarının listesi (Sözkonusu liste altı ayda bir güncellenmelidir),
 • Niyet mektubunu imzalama yetkisine sahip kişinin imza örneği ile üzerinde yetkili kişinin imzasının bulunduğu, kişiye ait pasaport ya da kimlik kartının fotokopisi(örnek imzanın altı ayda bir güncellenmesi gerekmektedir).

        Şirketin Turuncu Halı Uygulaması başvurusu kabul edildiği takdirde, Hollanda'ya seyahat etmesi planlanan şirket çalışanlarının aşağıdaki belgeleri vermeleri yeterli olacaktır:

 • Eksiksiz doldurulmuş vize başvuru formu,
 • 4.5x 3.5 ölçülerinde bir adet fotoğraf;
 • Vize ücreti;
 • Bağlı bulundukları şirketten alacakları niyet mektubu;
 • Sigorta başlangıç belgesi;

        Şirketler, niyet mektuplarında vizenin geçerliliği için tercih edilen süre ile talebin gerekçesini belirtmelidirler. Vize, başvuru sahibinin pasaportunun geçerlilik süresi ile önceki vize başvurularının sonucu dikkate alınarak en fazla beş yıla kadar verilecektir.
Nihai karar yetkisinin Elçilik ve Konsoloslukta olduğunun unutulmaması gerekmektedir.

        Kamuoyuna saygı ile duyurulur.