Fiji'nin Ekonomisi

Fiji, Pasifik Ada ülkeleri içerisinde dış yardımlara bağımlılığı en düşük devlettir.

Ülke ekonomisinin geleneksel dış ticaret gelirlerini şeker ve tekstil ürünleri ihracatı oluşturmaktadır. İki sektörün de sıkıntı içerisinde olduğu bilinmektedir. Şeker endüstrisi 2006/2007 yıllarından itibaren AB ile tercihli fiyat düzenlemesinin ortadan kalkmaya başlaması nedeniyle önemli zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Nitekim 2006 yılından bu yana şeker fiyatları önemli ölçüde gerilemiştir. Tekstildeki sıkıntı ise sektöre ilişkin DTÖ GATT düzenlemelerinden kaynaklanmaktadır. 2005 yılında yeni tarifelerin uygulamaya girmesiyle ülkenin tekstil ürünleri ihracatından elde ettiği gelirlerde kayda değer düşüş yaşanmıştır.

Diğer önemli ihraç ürünleri arasında üretim seviyeleri son yıllarda düşmekte olan hindistan cevizi ve zencefil sayılabilir. Hızla tükenmekte olan ormanlar ile balıkçılık ve altın üretimi ülkenin önemli gelir kaynakları arasındadır.

Fiji ekonomisinde turizm de önemli bir yer tutmaktadır. Keza, yurt dışında yaşayan Fijililerin ülkelerine gönderdiği işçi dövizleri, turizm sektörünün ardından ülkenin en önemli gelir kaynağını oluşturmaktadır.
2014 yılında Fiji’nin toplam ihracatı 1.152 milyar Dolar, ithalatı 2.4 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir.