#

Bakanlığı Takip Edin:

Dışişleri Bakanlığı’nda Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Çerçevesinde Çalıştırılmakta Olan İşçilerin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. Maddesinin Uygulanması Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavına İlişkin Duyuru, 9 Mart 2018

Sınav Tarihleri: 14-16 Mart 2018

Sınav Yeri: Sınavlar Bakanlığımız merkez binası B Blok’ta gerçekleştirilecek olup, adayların sınava alınacağı salonlar ekli sınav programında belirtilmiştir.

Sınav Usulü: Sınavlar sözlü olarak gerçekleştirilecektir.

Bakanlığımız Tespit Komisyonunca başvurusu kabul edilen ve sınava girmeye hak kazanan adaylar duyuruya ekli listelerde belirtilen gün ve oturumlarda, belirtilen sıra numarasına göre fotoğraflı kimlik belgesi (T.C. Kimlik Kartı, ehliyet, pasaport) ibraz etmek suretiyle sözlü sınava alınacaklardır.

Sınav Sonuçlarının İlanı ve İtiraz: Sınavda başarılı ve başarısız olanlar Bakanlığımızın www.mfa.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir. İlan tebligat yerine geçecek olup, kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınavda başarılı olamayanlar, sonuçların ilan edildiği tarihi takip eden 3 iş günü içerisinde yazılı olarak Bakanlığımız İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına itirazda bulunabilecektir. İtirazlar, bu sürenin bitiminden sonraki 5 iş günü içerisinde Sınav Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanacak ve sonuç ilgiliye yazılı olarak tebliğ edilecektir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

İşbu duyuru sınava katılacak adaylar için tebligat yerine geçmekte olup ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınav programı için tıklayınız.