#

Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) 2017 Yaz Okulu Programı duyurusu, 2 Haziran 2017

Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM), Bakanlık çalışmaları hakkında genel bilgiler vermek ve dış politikaya ilgi duyan gençlere diplomasi mesleğine ilişkin ön bilgiler kazandırmak amacıyla Ankara’da 3-7 Temmuz 2017 tarihleri arasında bir yaz okulu gerçekleştirecektir.

Bu yıl yedincisi düzenlenecek olan bir hafta süreli yaz okuluna, üniversitelerin lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve/veya kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım ile psikoloji bölümlerinde okuyan 3. veya 4. sınıf öğrencileri katılabilecektir.

Yaz okulunda, ülkemizin genel dış politika yönelimleri, temel dış politika konularında izlediği stratejiler, çeşitli bölgelere yönelik politikalarının yanı sıra Bakanlıktaki kariyer memuriyetleri hakkında bilgilendirmeler yapılacaktır.

Yaz okuluna başvuruda bulunmak için aşağıdaki şartları taşımak gerekmektedir:

 • T.C. vatandaşı olmak
 • İlgili lisans programının 3. veya 4. sınıf öğrencisi olmak ( Başvuru tarihleri itibariyle 2. sınıftan 3. sınıfa geçmiş olanlar ile 4. sınıfı henüz bitirmiş olanlar da başvurabilirler)
 • Başvuru tarihleri itibariyle 4 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmak
 • Üniversitelerindeki 2 (iki) akademisyenden alınacak referans mektubunu ibraz etmek (Bitirmiş oldukları ya da halihazırda öğrenim gördükleri fakülteler kabul edilecektir)
 • Adli sicil kaydını ibraz etmek (E-devlet üzerinden de alınabilir)
 • SAM tarafından düzenlenmiş olan geçmiş dönem staj veya okul programlarından herhangi birine katılmamış olmak

  Bu şartları taşıyan adayların başvurularını, kariyer hedeflerini içeren en fazla 400 kelimelik Türkçe niyet mektubu ile birlikte, 12 - 18 Haziran 2017 tarihleri arasında Merkezimiz e-posta adresi üzerinden (strategy@mfa.gov.tr) online olarak yapmaları gerekmektedir.

  Başvuru sırasında adayların, eksiksizce dolduracakları aşağıda ekli formun yanı sıra, niyet mektubu, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı sureti, adli sicil kaydı, transkript, fotoğraf ve referans mektuplarını e-posta ekinde iletmeleri yeterli olacaktır.

  Başvuru hakkındaki sorularını ve başvuru sahipleri için hazırlayacakları referans mektuplarını doğrudan Merkezimize iletmeyi tercih edecek olan akademisyenlerin, strategy@mfa.gov.tr adresi üzerinden iletmeleri rica olunur.

  Saygıyla duyurulur.

  Başvuru formuna buradan ulaşılabilir.

  T.C. Dışişleri Bakanlığı
  Stratejik Araştırmalar Merkezi
  Adres: Dr. Sadık Ahmet Cad. No:8 Balgat / Ankara 06100
  Telefon: (0312) 253 4095 (programlar hakkında bilgi için)
  E-posta: strategy@mfa.gov.tr