#

Çek Cumhuriyeti

1.VİZE

Umuma mahsus pasaport hamili T.C. vatandaşlarının Çek Cumhuriyeti'ne seyahatleri vizeye tabidir.

Ayrıca, Çek Cumhuriyeti, 4 Nisan 2008 tarihi itibarıyla, Çek Cumhuriyeti'nde bulunan uluslararası havaalanlarını başka ülkelere geçiş amacıyla transit seyahatlerde kullanacak vatandaşlarımıza transit vize uygulaması başlatmıştır. Bu çerçevede, 4 Nisan 2008 tarihinden itibaren vatandaşlarımızın Çek havaalanlarındaki transit bölgelere girişine, ancak havaalanı transit vizesiyle izin verilmektedir.

Transit vize uygulamasından;

a) Diplomatik, Hususi ve Hizmet pasaportu hamili,

b) AB ülkeleri, Norveç, İzlanda, Andorra, Japonya, Kanada, Liechtenstein, Monako, San
Marino, ABD ve İsviçre'de yasal kalışa izin veren belge sahibi ve

c) Uçak mürettebat belgesi hamili vatandaşlarımız muaf tutulmaktadır.

Çek Cumhuriyeti 21 Aralık 2007 tarihi itibariyle Schengen alanına dâhil olmuştur.

Bu çerçevede, Schengen ülkelerinde ikamet izni sahibi olan vatandaşlarımız, Çek Cumhuriyeti’ne vizesiz giriş yaparak, üç aya kadar bu ülkede kalabilmektedirler.

Çek Cumhuriyeti temsilcilikleri, gidilecek esas ülke veya birkaç ülkeye birden gidilecekse, giriş yapılacak ilk Schengen ülkesi Çek Cumhuriyeti olduğunda Schengen vizesi ita etmektedir.

Çek Cumhuriyeti temsilcilikleri, Schengen vizesi için 60 Euro vize harcı tahsil etmektedir. Sözkonusu harç, vize başvuru ücreti niteliğinde olup, vize verilmediği takdirde iade edilmemektedir.

Bununla birlikte, Türk vatandaşları uzun süreli (90 günü aşan – özel meşruhatlı) vize harcından muaftırlar. Ayrıca, AB üyesi, Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması imzacısı ve Avrupa Toplulukları ile müzakere edilmiş anlaşmalarla bağlı ülkelerin vatandaşlarıyla aile birliği içinde bulunan vatandaşlarımız; 6 yaşından küçükler; her kategoride öğrencilerimiz ve öğretim veya eğitim gezisi amacıyla Çek Cumhuriyeti’ne seyahat eden öğrencilere refakatle görevli öğretmenlerimiz ve bilimsel çalışmalarda bulunmak amacıyla Çek Cumhuriyeti’ni ziyaret eden araştırmacılarımız (ulusal vize verildiği için) vize başvuru ücretinden muaftırlar.

Resmi pasaport hamili vatandaşlarımız, Çek Cumhuriyeti’ne yapacakları son 180 gün içerisinde toplam ikamet süresi 90 günü geçmemek kaydıyla turistik seyahatlerinde vize muafiyetine sahiptirler.

Diğer taraftan, 1 Eylül 2006 tarihi itibariyle Çek Cumhuriyeti, AB Parlamentosu ve AB Konseyi'nin 895/2006 ve 896/2006 sayılı kararları uyarınca, İsviçre ve Liechtenstein'da ikamet izni sahibi olan vatandaşlarımızın vizesiz olarak transit geçebilmelerine ve ülkede azami 5 gün konaklamalarına olanak sağlamaktadır. Bu olanak, yalnızca transit amacıyla kullanılabilmekte, vatandaşlarımızın Çek topraklarına giriş yapmış oldukları ülkeye, başka bir ülke toprağına geçiş yapmaksızın, dönmelerine izin verilmemektedir.

Sınırda vize itası uygulaması yoktur.

2.YOL GÜZERGAHI VE SINIR KAPILARI

Batı ve Kuzey Avrupa ülkelerinde yaşayan ve ülkemize karayolundan seyahat edecek olan vatandaşlarımızın Çek Cumhuriyeti'nin Almanya sınırından giriş yaparak kullanabilecekleri en kısa transit güzergah şöyledir:

Berlin-İstanbul:

Berlin-Dresden-Prag-Brno-Bratislava-Budapeşte-Szeged-Subotica-Novi Sad- Belgrad-Niş-Sofya-Filibe-Edirne-İstanbul

Batı Avrupa'daki vatandaşlarımız, bu güzergaha alternatif olarak, Çek Cumhuriyeti'ne giriş yapmadan Avusturya'dan geçiş yapabilirler. Bu takdirde, güzergah şöyledir:

Münih-İstanbul:

Münih-Salzburg-Graz-Maribor-Zagrep-Belgrad-Niş-Sofya-Filibe-Edirne-İstanbul

3.GÜMRÜK

Gümrükte deklare etmeden yolcu beraberinde ülkeye sokulabilecek veya ülke dışına çıkarılabilecek altın/ziynet eşyası, Çek Kronu ve döviz miktarı, toplam 10 bin Euro ile sınırlandırılmıştır. Buna özellikle dikkat edilmesi gereklidir.

Aksi takdirde, sözkonusu sınırın üzerindeki meblağa el konulmakta ve ilgili kişi hakkında kamu davası açılmaktadır.

Yolcu beraberinde ülkeye sokulmasına ve ülke dışına çıkarılmasına izin verilen maddeler:

200 sigara veya 50 puro veya 250 gram tütün veya 100 sigarillo, 2 litre şarap veya 1 litre sert alkollü içki (22 dereceden yüksek), 50 gram parfüm; aracın deposu dışında 10 litre benzin. Yolcu beraberinde taşınabilecek özel eşya veya ticari olmayan hediye değeri karayoluyla seyahat ediliyorsa kişi başına 300 Euro, hava veya deniz yoluyla seyahat ediliyorsa 430 Euro ile sınırlıdır. 15 yaşının altında yolcular için bu sınır 200 Euro’dur.

4.KARAYOLLARININ DURUMU VE GÜVENLİK

Çek Cumhuriyeti’nde otoyollarda trafik oldukça yoğundur ve asfalt kalitesi Almanya ile Avusturya kadar düzgün değildir. Ülkemize transit geçişlerin gerçekleştiği güney doğu’da Slovakya üzerinden Macaristan ve Sırbistan’a ve güneyde de Avusturya üzerinden Slovenya ve Hırvatistan’a uzanan Prag-Brno arasındaki yaklaşık 200 km’lik bölüm özellikle ağır vasıtaların kış koşullarında kaymalarını önlemek amacıyla kasisli inşa edildiğinden sürat yapılmasına uygun değildir. Çek Cumhuriyeti genelde güvenli bir ülkedir ancak bilhassa yabancı plakalı araçlarda bazı hırsızlık vakalarına rastlanmaktadır. Bu nedenle araçların park yerlerinde uzun süre bırakılmaması, ayrıca pasaport, para vs. gibi şahsi eşyaların araç içinde muhafaza edilmemesi tavsiye olunur.

OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ

Çek Cumhuriyeti’nde otoyol kullanımı ücretlidir. Bu çerçevede, ağırlığı 3.5 tonun üzerindeki TIR, otobüs ve motorlu araçlar için mutlaka elektronik geçiş cihazı kullanılması ve sözkonusu cihaza kredi yüklenmesi gerekmektedir. Bu cihaz Çek Cumhuriyeti’ne girişte sınır kapılarından 1.550 Çek Kronu (yaklaşık 60 Euro) depozito ücreti karşılığı kiralanabilmekte ve cihaz iade edildiğinde depozito ücreti geri verilmektedir. 3.5 tonun üzerindeki araçların ödeyecekleri otoyol ücreti aracın emisyon sınıfına, dingil sayısına ve gidilecek mesafeye göre değişmektedir. Bu konuda, “www.mytocz.cz” web sitesinin “toll calculator” (yol ücreti hesaplama) bölümüne aracın emisyon sınıfı, dingil sayısı ve giriş çıkış noktaları girilerek ücretler konusunda bilgi edinilebilir.

3.5 tona kadar olan araçlar için otoyol ücretleri, geçmiş yıllarda olduğu gibi, sınır kapılarından veya petrol istasyonlarından temin edilen bandrol ile ödenmektedir. Özel araçlara uygulanan yıllık, aylık ve 10 günlük otoyol bandrol ücretleri aşağıda gösterilmiştir:

a-Yıllık

Ağırlığı 3,5 tona kadar olan motorlu araçlar için 1.500 Çek Kronu (yaklaşık 56 Euro) karşılığı bandrol alınmak suretiyle bir yıl süreyle Çek otoyollarında seyahat edilebilir.

b-Aylık

Ağırlığı 3,5 tona kadar olan motorlu araçlar için 440 Çek Kronu (yaklaşık 17 Euro) karşılığı bandrol alınmak suretiyle bir ay süreyle Çek otoyollarında seyahat edilebilir.

c- 10 Günlük

Ağırlığı 3,5 tona kadar olan motorlu araçlar için 310 Çek Kronu (yaklaşık 12 Euro) karşılığı bandrol alınmak suretiyle 10 gün süreyle Çek otoyollarında seyahat edilebilir.

Çek Cumhuriyeti'ne giren tüm araçların, "yeşil kart" olarak da tabir edilen üçüncü taraf uluslararası trafik sigortası olması gerekmektedir.

5.TRAFİK KURALLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Çek Cumhuriyeti'nde trafik sağdan işler. Yol ve trafik işaretleri, Avrupa genelindeki işaretlerle aynıdır.

Sürüş sırasında ehliyet, araç ruhsatı, araç sigorta belgelerinin ve yeşil kartın bulundurulması zorunludur.

Araç kullanan sürücüler için alkol tolerans sınırı sıfırdır. Emniyet kemeri takılması zorunludur. 12 yaşından küçük çocukların aracın ön kısmına oturmaları yasaktır.

Üçüncü şahıs sigortası (trafik sigortası) yaptırılması zorunludur. Zararın 100.000 bin Çek Kronu'nun (yaklaşık 3.700 Euro) üzerinde olduğu bir trafik kazasına karışan sürücü zararın sigortadan karşılanmasını talep edebilmek için olay yerini terk etmeden polisin tutanak tutmak üzere gelmesini beklemek zorundadır.

Ağır yaralanma veya ölüm ile sonuçlanan kazalarda, polisin soruşturmasına ve akabinde ilgili mahkemenin alacağı karara uyulması zorunludur. Bu durumda, aracın sürücüsünün tutuklanması mümkündür.

Ağır yaralanma veya ölüm içermeyen kazalarda, genel olarak, yabancı göz altına alınmamakta, bilahare gıyabında yapılan mahkemenin sonucu vatandaşı olduğu ülkenin ilgili makamına gereği için duyurulmaktadır.

Şehirlerarası yollarda özel araçların otoyol geçiş ücreti karşılığı olarak, petrol istasyonlarından satın alabilecekleri bandrolleri araçlarının ön camına yapıştırmaları zorunludur.

Hız limitleri, genelde ve trafik işaretleriyle aksi bildirilmediği takdirde, yerleşme birimlerinde 50 km, ana yollarda 90 km ve otoyollarda 130 km.'dir. Radarla hız kontrolleri yapılmaktadır.

Hız limitini aşan sürücülere uygulanan trafik cezaları:

  • Yerleşim yerlerinde hız sınırının 1 ile 19 km/h ihlali durumunda 1.500 ile 2.500 Çek Kronu (yaklaşık 56-94 Euro)

  • Yerleşim yerlerinde hız sınırının 20 ile 39 km/h ihlali durumunda 2.500 ile 5.000 Çek Kronu (yaklaşık 94-188 Euro)

  • Yerleşim yerinde hız sınırının 40 ile üstü km/h ihlali durumunda 5.000 ile 10.000 Çek Kronu arasında (yaklaşık 188-377 Euro)

  • Yerleşim yeri dışında hız sınırının 1 ile 29 km/h ihlali durumunda 1.500 ile 2.500 Çek Kronu (yaklaşık 56-94 Euro)

  • Yerleşim yeri dışında hız sınırının 30 ile 49 km/h ihlali durumunda 2.500 ile 5.000 Çek Kronu (yaklaşık 94-188 Euro)

  • Yerleşim yeri dışında hız sınırının 50 ile üstü km/h ihlali durumunda 5.000 ila 10.000 Çek Kronu (yaklaşık 188-377 Euro)

6. TEMSİLCİLİK İRTİBAT BİLGİLERİ VE YARARLI TELEFONLAR

T.C. Prag Büyükelçiliği: (+420) 224 311 402 / 224 311 403 / 233 081 810
THY Prag ofisi: (+ 420) 234 708 708 / 220 116 502
Polis imdat: 158
Ambulans: 155
Acil yardım (SOS): 112
Yol yardım: 154
Bozulan/kaza yapan araç: 1230

7.AYRICA DUYURULMASINDA YARAR GÖRÜLEN HUSUSLAR

- Çek Cumhuriyeti'ne seyahatlerde "seyahat sigortası" yaptırmış olmak zorunludur. Çek Cumhuriyeti'ne girişte herhangi bir aşı zorunluluğu bulunmamaktadır.

- Görev bölgemize turizm amacıyla gelen vatandaşlarımız yaygın yankesicilik olayları nedeniyle pasaport ve paralarının çalınması suretiyle mağduriyet yaşayabilmektedirler. Yabancı plakalı araçlara yönelik hırsızlık olayları yaygındır. Prag’a özel otomobiliyle gelen vatandaşlarımızın aracın içinde görünen yerlerde navigasyon vb. cihazı bırakmamaları, aracın ön camına takılarak kullanılan navigasyon cihazlarının vantuz izi bırakmadığına dikkat etmeleri, araçlarını ilgili belediyeye kayıtlı sakinler için ayrılmış olan mavi çizgili park alanlarına kesinlikle park etmemeleri, beyaz çizgili paralı park yerlerine ya da otoparklara park etmeleri önemle tavsiye olunur. Mavi çizgili alana park eden araçların tekerine kilit takılmakta, ya da çekici tarafından parka çekilmektedir.

- Parklar, caddeler gibi açık alanlarda alkol tüketimi yasak olup, 1.000 Çek Kronu'ndan başlayan para cezaları uygulanmaktadır. Yerlere sigara ve çöp atıldığında da 1.000 Çek Kronu para cezası tatbik edilmektedir.

- Çek vatandaşları büyük çoğunlukla yıllık pasoya sahip olduğu cihetle, metro, otobüs ve tramvay gibi toplu taşıma araçlarında turnike bulunmamaktadır. Paso sahibi olmayanların, araçlara binmeden önce satın alacakları biletlerini araç içinde ya da metro istasyonu girişindeki cihazlara okutarak aktive etmeleri gerekmektedir. Öte yandan, otobüs ve tramvay içinde, metro istasyonu çıkışlarında görevlilerce rastgele denetim yapılmakta, turist olduğu anlaşılan kişiler öncelikle sorgulanmaktadır. Özellikle biletle seyahat edenlerin metroya inmeden önce, tramvay/otobüsle seyat edeceklerin ise biner binmez biletlerini makinaya okutmaları gerekmektedir. Aksi takdirde makinalarda okutulmamış biletlere kaçak yolcu işlemi yapılıp 800 Çek Kronu para cezası tatbik edilmektedir.

- Bunun yanısıra, özellikle Wenceslas Meydanında (Vaclavske Namesti) bulunan döviz bürolarında ilân edilen cazip kurların dikkatle incelenmesi; yüksek kurların genellikle 2-3 bin Euro gibi yüksek meblağlar için uygulandığına, daha az miktarlara ise daha düşük kurların uygulanmakta olduğuna, komisyon alınıp alınmadığına dikkat edilmesi; döviz bozdurmak için ana turist güzergahının dışında kalan döviz bürolarının kullanılması tavsiye edilir.