#

BN:9 -;4 Mart 2004, "Türkiye Cumhuriyeti ve İsrail Devleti Arasında Su Alımına İlişkin Anlaşma" Hk.;

Türkiye, Akdeniz havzası  ve Ortadoğu’da su sıkıntısı çeken ülkelerin  ihtiyacını karşılamak amacıyla Manavgat  Nehri üzerinde,  1997 yılında bir arıtma ve dolum tesisi kurmuştur.   Su arıtma tesisi  günde  250.000 m3  arıtılmış ve 250.000  m3 ham  su  kapasitesine sahiptir. Tesisin yıllık toplam  su  kapasitesi  180 milyon metreküptür ve herhangi bir şekilde kullanılmadığı için Akdeniz’e akmaktadır.

Manavgat Nehri ve tesislerinin kapasitesi isteyen her ülkeye su satmamıza imkan vermektedir. Türkiye esasen  Manavgat Nehrinden ve Akdeniz’e  dökülen  ulusal nehirlerinden  ilgi duyacak diğer bölge ülkelerine arıtılmış veya ham su satmaya hazır olduğunu birçok vesileyle duyurmuştur.

Tesislerin tamamlanmasından sonra,  sadece İsrail su satın alma niyetini beyan etmiştir.  İsrail ile 2002 yılından günümüze kadar sürdürülen müzakereler  sonucunda,  üzerinde mutabakat sağlanan “Türkiye  Cumhuriyeti  ve İsrail Devleti Arasında  Su Alımına  İlişkin Anlaşma”,    siyasi istişareler için Tel Aviv’de  bulunan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Uğur Ziyal ile İsrail Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi  Yoav Biran  tarafından  bugün (4 Mart) imzalanacaktır.

Anlaşma, Manavgat Nehri su arıtma ve dolum tesislerinden yılda 50 milyon m3 arıtılmış suyun İsrail’e  satışını hükme bağlamaktadır.  Anlaşma 20 yıl süreli olacaktır.  Suyun İsrail’e deniz yoluyla taşınmasını öngörmektedir.

Bu anlaşmanın,  iki ülke arasındaki işbirliğine yeni bir boyut kazandıracağı gibi Ortadoğu’da istikrar ve barışın  geliştirilmesine de katkıda bulunacağına  inanılmaktadır.

 Anlaşma,  Türkiye’nin geliştirdiği deniz yoluyla su transferi konseptini uygulamaya geçirmesi açısından da  önem taşımaktadır. 

Anlaşma, su sıkıntısı çeken  diğer bölge  ülkelerine  su sağlanması için iyi bir örnek oluşturacaktır.