#

BN:6 -12 ŞUBAT 2004, Suriye´nin İşadamlarımıza Yönelik Yeni Vize Kolaylığı

Suriye İçişleri Bakanlığının 13 Ocak 2004’te aldığı bir kararla, Türk işadamları, sanayicileri ve tüccarlarına Suriye’nin tüm kara, hava ve deniz sınır kapılarında vize alma hakkı tanınmıştır.

Sınır kapısında vize itası için, işadamı, sanayici veya tüccar Türk vatandaşlarından, kayıtlı oldukları Ticaret ve Sanayi Odasından alacakları Türkçe tanıtım belgesini bulundukları ilin Valiliğinden onaylattıktan sonra, bu belgenin yeminli tercümanca yapılmış Arapça çevirisini (noter onaylı) sınırda ibraz etmeleri istenecektir.

Sözkonusu belge Suriyeli görevlilerce incelendikten sonra ilgiliye iade edilecektir. Bir yıldan eski belge ibraz edilmemesi gerekmektedir. Bu çerçevede, aynı belge bir yıl süreyle kullanılabilecektir.