#

BN:13 - 3 Temmuz 2007, ;Ortak Çalışma Grubu Toplantısı hk.

 

Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine, Pakistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Orgeneral Pervez Müşerref ve Afganistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hamid Karzai 29-30 Nisan 2007 tarihlerinde Ankara’yı ziyaret etmişlerdi.

Üç Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakanımızın katılımıyla anılan tarihlerde gerçekleştirilen Türkiye-Pakistan-Afganistan Ankara Üçlü Doruk Toplantısı sonucunda, iki kardeş ülke Pakistan’la Afganistan arasındaki diyalog ve işbirliğinin her alanda sürdürülmesi ve halklarının refahının artırılması yönündeki güçlü iradeyi ortaya koyan “Ankara Bildirisi” yayınlanmıştı.

Anılan bildiride, Doruk Toplantısı bağlamında üzerinde görüş birliğine varılan hususlardaki ilerlemeyi izlemek ve güven artırıcı önlemlerin eşgüdümünü sağlamak üzere üç ülkeden üst düzey temsilcilerin yer alacakları bir “Ortak Çalışma Grubu (OÇG)” kurulması da kararlaştırılmıştı.

Bu çerçevede, anılan Ortak Çalışma Grubu’nun ilk toplantısı, Sayın Müsteşarımızın davetiyle 06 Temmuz 2007 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

Toplantıya Pakistan’dan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Muhammed Riaz Han, Afganistan’dan ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed Kebir Farahi katılacaklardır. Ortak Çalışma Grubu üyeleri, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız tarafından da kabul edileceklerdir.

Türkiye, her ikisiyle de tarihi dostluk ve kardeşlik ilişkilerine sahip olduğu Pakistan ve Afganistan’la birlikte, bölgesel istikrar ve barışa katkı amaçlı girişimlerini sürdürme kararlılığındadır.