#

BM Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması Kapsamında Ülkemizin Üçüncü Tur İncelemesine İlişkin Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Duyuru (19 Mart 2019)

Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması (EPİM), Birleşmiş Milletler (BM) üyesi tüm ülkelerin insan hakları durumunun, BM İnsan Hakları Konseyi bünyesinde diğer devletler tarafından, sivil toplum kuruluşlarının da iştirakiyle gözden geçirilmesidir.

EPİM kuralları gereğince, incelenen ülkelerin bir ulusal rapor hazırlaması öngörülmektedir. Ülkemizin incelemesi Ocak 2020’de gerçekleştirilecek olup, ulusal raporumuzun hazırlıkları sürmektedir. BM’nin ulusal raporun hazırlanmasına ilişkin rehber ilkeleri ışığında, rapora katkı sağlamak üzere sivil toplumla danışmalar yapılması öngörülmektedir.

Danışmaların geniş ölçekli ve kapsayıcı olmasını temin etmek amacıyla sivil toplum temsilcilerinin görüş ve tavsiyelerini Bakanlığımıza ulaştırması mümkün olabilecektir. Bu çerçevede, isteyen sivil toplum temsilcilerinin ekte sunulan formatta hazırlayacakları yazılı görüş ve tavsiyelerini 15 Mayıs 2019 tarihine kadar turkiye.upr@mfa.gov.tr e-posta adresine ulaştırmaları mümkündür.

Saygıyla duyurulur.


Ek : Yönlendirici Format