Belize'nin Ekonomisi

GSYİH (Cari, 2016): 1,765 milyar ABD Doları

Kişi başına GSYİH (PPP, 2016) : 8.478 ABD Doları

GSYİH Büyüme Hızı (2016): -%0,6

Enflasyon Oranı (2015): -%0,9

İşsizlik Oranı (2016): %10,9

İhracatı (2016): 246,2 milyon ABD Doları

İthalatı (2016): 952,5 milyon ABD Doları

İkili ticaret hacmimiz (2016): 7,16 milyon ABD Doları

İhracatımız (2016): 5,66 milyon ABD Doları

İthalatımız (2016): 1,5 milyon ABD Doları

Belize ekonomisi üretimde tarım, balıkçılık ve ormancılık yapan küçük ve orta boy işletmelere dayalıdır. Ülkenin en önemli gelir kaynağı turizmdir. Turizmin ardından ham petrol, deniz ürünleri, şeker, narenciye ve muz ihracatı ülkenin başlıca gelir kaynaklarını oluşturmaktadır.

1999-2007 yılları arasında ortalama %4 büyüyen ekonomi üretimin son yıllarda düşmesi, petrol fiyatlarındaki düşüş, küresel ekonomik durgunluk ve doğal afetler nedeniyle 2009 yılında büyüme durma noktasına gelmiştir. 2016 yılında toparlanma sürecine giren ekonomi, 2017 yılı itibariyle büyümeye başlamıştır. Belize, Orta Amerika'da kişi başına düşen milli gelir sıralamasında üçüncü olmakla birlikte, gelir dağılımı açısından büyük eşitsizlik mevcuttur. Ülke ekonomisinin diğer başlıca sınamaları altyapı eksiklikleri, yüksek işsizlik, artan ticaret açığı ve ağır dış borç yüküdür.

Belize’nin başlıca ticaret ortakları ABD, Meksika, Çin, Hollanda Antilleri, Birleşik Krallık, Guatemala, Panama’dır.

Belize, Dünya Bankası 2017 İş Yapma Kolaylığı Raporu’nda 190 ülke arasında 121. sırada yer almıştır.