#

Başbakanlık Tanıtma Fonu

Bütün tanıtım faaliyetleri doğal olarak önemli miktarda mali kaynağa ihtiyaç göstermektedir.

Bu amaçla, 1985 yılında kabul edilen bir Kanun’la Başbakanlık bünyesinde Tanıtma Fonu Kurulu oluşturulmuştur. Kurul’un başkanı, Başbakan tarafından görevlendirilen bir Başbakan Yardımcısı olup, üyeleri ise, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürlüğü’dür.

Ülkemizin tarihinin, dilinin, kültür ve sanatının, turistik değerleri ile doğal güzelliklerinin tanıtımına yönelik projeler Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu’na sunulabilmektedir.

Bu doğrultuda, ülkemizin tanıtımına katkıda bulunacağı değerlendirilen ve desteklenmesi uygun görülen projelere, mali kaynak sağlanmakta, bu projelerin uygulamaları ve sonuçları izlenmektedir.