Avrupa Kafkasya Asya Ulaştırma Koridoru (TRACECA)

Uluslararası Örgüt Künyesi

Örgütün Amacı: TRACECA, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerini Kafkasya ve/veya Karadeniz üzerinden Avrupa’ya bağlamak amacıyla Avrupa Birliği (AB) önderliğinde üye ülkeler tarafından oluşturulan bir Doğu-Batı Koridorudur.
Kuruluş Tarihi:

1993

Merkezi:

Bakü/Azerbaycan

Genel Sekreter:

Mircea Ciopraga

Üye Ülkeler:

Avrupa Komisyonu, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Romanya, Tacikistan, Türkiye, Özbekistan, Ukrayna

Türkiye’nin Üyelik Durumu:

Üye

Örgütün Tarihi

TRACECA, Karadeniz, Kafkasya ve Orta Asya’da uluslararası ulaştırmayı geliştirmeyi ve siyasi-ekonomik ilişkileri, ticareti ve ulaştırma bağlantılarını geliştirmeyi amaçlayan hükümetlerarası bir programdır. Programın temeli 1993 yılında Avrupa Komisyonu, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan hükümetlerinin katılımı ile Brüksel’de düzenlenen Konferansta atılmıştır.

1996 ve 1998 yılları arasında Ukrayna ve Moldova, 2000 yılında Bulgaristan, Romanya ve Türkiye, 1 Haziran 2009 tarihinde İran programa dahil olmuşlardır. 2009 yılında TRACECA’ya gözlemci statüsüyle katılan Litvanya da eklendiğinde bugün TRACECA programı 14 ülkeyi kapsamaktadır. Öte yandan, 1998 yılında Bakü Zirvesinde imzalanan ve programa Hükümetlerarası Komisyon statüsü kazandıran “Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaşım Koridorunun Geliştirilmesi için Çok Taraflı Temel Uluslararası Ulaştırma Anlaşması”na (MLA) Türkmenistan taraf olmamıştır.

TRACECA; IGC TRACECA (Hükümetlerarası Komisyon), IGC TRACECA Daimi Sekreterliği (PS IGC TRACECA), Ulusal Komisyonlar, IGC TRACECA Daimi Sekreterliği Daimi Temsilcileri (Ulusal Sekreterler) ve çalışma gruplarından oluşmaktadır.

IGC yürütme organı Bakü’de yer alan Daimi Sekreterlik (PS) olmakla birlikte “Ulusal Sekreterler” tarafından yürütülen Daimi Temsilcileri her üye ülkede bulunmaktadır.

Türkiye’nin Örgüt’le İlişkileri

Ticaretin kesiştiği nokta olarak Asya ve Avrupa arasında yer alan ve üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye için ulaştırma sektörü ekonomide önemli bir yere sahiptir.

Türk karayolu ağı toplam 66.774 km'dir. 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle devlet yollarının uzunluğu 31.106 km. olup, 2.155 km.’si otoyoldur. 2016 yılı verileri itibariyle, Türkiye’de demiryollarının toplam uzunluğu 12.532 km’dir. 2023 yılına kadar toplam uzunluğun 25.000 km’ye çıkarılması hedeflenmektedir. 2016 yılında demiryollarımızdan, 89 milyon 38 bin yolcu ve 25 milyon 886 bin ton yük taşınmıştır.

Bu meyanda, Türkiye'nin limanları bölgede stratejik bir öneme sahiptir. Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, 2016 yılında 376 milyon 900 bin ton liman elleçlemesi (yükleme-boşaltma) yapılmıştır. Konteynır ulaştırma servisleri TCDD limanlarında ve Marmara bölgesinde bulunan İzmit Körfezinde ve Ambarlı'da bulunmaktadır.

Türkiye, yukarıda belirtilen ulaşım altyapısıyla TRACECA’nın en aktif üyelerindendir.

Türkiye ulaşım potansiyelini Avrasya ulaşım ağının hizmetine sunmak amacıyla çalışmalar yürütmekte, uluslararası trafik ve sınır geçişlerinde yaşanan tıkanıklarının giderilmesine öncelik vererek bu amaçla Marmaray, BTK demiryolu, hızlı tren projeleri, çift yol yapımı, Karadeniz Sahil Yolu, İstanbul’a ikinci tüp geçit ve ülke sathında 12 lojistik merkezi kurulması gibi birçok projeyi uygulamaya koymaktadır.