Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD)

AİD, Asya ülkeleri arasında kıtasal planda işbirliğini geliştirmek ve farklı bölgesel örgütler arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla 2002 yılında hükümetlerarası bir forum olarak kurulmuştur. Geçici Sekretaryası Kuveyt’tedir.

Asya coğrafyasının genelini kapsayan ilk uluslararası oluşum olma özelliğini taşımakta olan AİD’in halihazırda ASEAN, SAARC, CICA, İİT, KİK, Avrasya Ekonomik Birliği ve ŞİÖ üyesi ülkeler dahil farklı bölgesel örgütlere mensup toplam 34 üyesi bulunmaktadır.

Her yıl toplanan Dışişleri Bakanları, AİD'in üst organını oluşturur. Dışişleri Bakanları ayrıca, her yıl BM Genel Kurulu marjında, projelerin ve programların uygulanmasını tartıştıkları, önemli uluslararası ve bölgesel meselelerle ilgili görüş alışverişinde bulundukları çalışma toplantıları düzenlerler.

Ayrıca, Asya İşbirliği Diyaloğu Zirvesi düzenlenir.

Sekretaryası Kuveyt'tedir.

Türkiye’nin Üyeliği

Türkiye 2013 yılında AİD’in 33. üyesi olmuştur.

Türkiye, AİD’in 2019-2020 Dönem Başkanlığını, 27 Eylül 2019’da üstlenecektir.