#

Bakanlığı Takip Edin:

Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu Sınav Sonucuna İlişkin Duyuru, 8 Ağustos 2017

Yazılı aşaması 4-5 Mart 2017, sözlü aşaması ise 17-24 Nisan 2017 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Bakanlığımız Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu Giriş Sınavı’nda başarılı olan adayların başarı sırasına göre sıralı listelerine, kategorileri itibariyle aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilmektedir.

Başarılı olan adayların aşağıda kayıtlı belgelerle birlikte 17 Ağustos 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar Bakanlığımız İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı’na (C Blok 442 ve 443 no’lu odalar) başvurmaları gerekmektedir:

- Ortaokul veya lisede hazırlık sınıfı okumuş iseler buna dair belge;

- Lise diplomasının aslı veya onaylı örneği ile bir adet fotokopisi;

- Varsa yüksek lisans/doktora diplomasının aslı veya onaylı örneği ile bir adet fotokopisi;

- Varsa sınava katıldıkları yabancı dil dışında başka yabancı dilden YDS veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından tanınan uluslararası yabancı dil sonuç belgesi;

- 4 adet vesikalık fotoğraf;

- Kamu veya özel sektörde hizmeti varsa SGK hizmet döküm belgesi;

- Hâlihazırda kamu görevlisi ise kurumundan alınacak hizmet cetveli;

- “Her türlü iklimde görev yapabilir” kayıtlı tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu;

- Sözlü sınavdan sonra evlenen adaylar için eşlerine ait, bilgisayar ortamında doldurulmuş fotoğraflı 4 adet “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu” ( bağlantıya tıklayınız ), nüfus cüzdanı aslı ve üç adet fotokopisi ile adli sicil belgesi ve bir adet fotokopisi.

En iyi dileklerimizle,

T.C. Dışişleri Bakanlığı
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı