#

Bakanlığı Takip Edin:

Aday Meslek Memurluğu Yazılı Sınav Sonucuna İlişkin Duyuru, 30 Nisan 2020

23-24 Kasım 2019 tarihlerinde yapılan Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı yazılı aşamasında başarılı olan adayların listelerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir.

Kategori-1 (İngilizce)

Kategori-2 (Almanca, Fransızca)

Kategori-3 (Farsça, Arapça)

Kategori-4 (Rusça)

Adayların aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak 15 Mayıs 2020 Cuma gününe kadar T.C. Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı Dr. Sadık Ahmet Caddesi No:8 Balgat/ANKARA 06100 adresine posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.

İstenen Belgeler:

• Nüfus cüzdanının iki adet onaylı fotokopisi,

• Adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir),

• Fotoğraflı iki adet Güvenlik Soruşturması Formu (Form için tıklayınız),

• Erkek adaylar için yeni tarihli askerlik durum belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir),

• Evli olan adayların,

Eşi Türk olanlar için: Eşlerinin iki adet onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi, adli sicil belgesi ve fotoğraflı iki adet Güvenlik Soruşturması Formu (Form için tıklayınız),

Eşi yabancı uyruklu olanlar için: Eşlerinin iki adet onaylı pasaport veya kimlik fotokopisi, fotoğraflı iki adet Güvenlik Soruşturması Formu (Form için tıklayınız), ikamet izni olanların onaylı ikamet izni fotokopisi ve Türk makamlarından alınmış adli sicil belgesi.

• Adayların sınav başvurusu sırasında modüle yükledikleri evrakın (lisans ve yüksek lisans diploması, denklik belgesi, transkript belgesi) onaylı nüshası ile bir adet fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilmeyecektir) ve sınav başvurusunda beyan edilen yabancı dil sınavına ilişkin belge (e-Devlet/ÖSYM’nin sayfasından alınabilir).

• Sözlü sınav programına ilişkin bilgiler Bakanlığımız internet sitesinde bilahare yayınlanacaktır.

Saygıyla duyurulur.

T.C. Dışişleri Bakanlığı
Personel Genel Müdür Yardımcılığı