#

Aday Meslek Memurluğu Sınav Sonucuna İlişkin Duyuru, 25 Haziran 2019

Yazılı aşaması 9-10 Şubat 2019, sözlü aşaması ise 24 Nisan-3 Mayıs 2019 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen Bakanlığımız Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı’nda başarılı olan adayların (asil ve yedek) başarı sırasına göre sıralı listelerine, kategorileri itibariyle aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilmektedir.

Kategori-1 (İngilizce)

Kategori-2 (Almanca, Fransızca)

Kategori-4 (Rusça)

Başarılı olan adayların aşağıda kayıtlı belgelerle birlikte 3 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat 18.00’a kadar Bakanlığımız Personel Genel Müdür Yardımcılığı’na (C Blok 442 ve 443 no’lu odalar) başvurmaları gerekmektedir:

• Ortaokul veya lisede hazırlık sınıfı okumuş iseler buna dair belge;

• Lise diplomasının aslı veya onaylı örneği ile bir adet fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir);

• Varsa yüksek lisans/doktora diplomasının aslı veya onaylı örneği ile bir adet fotokopisi;

• Varsa sınava katıldıkları yabancı dil dışında başka yabancı dilden YDS sonuç belgesi;

• 4 adet vesikalık fotoğraf;

• Kamu veya özel sektörde hizmeti varsa SGK hizmet döküm belgesi;

• Hâlihazırda kamu görevlisi ise kurumundan alınacak hizmet cetveli;

• “Her türlü iklimde görev yapabilir” kayıtlı tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu;

• Sözlü sınavdan sonra evlenen adaylardan,

Eşleri Türk olanlar için: Eşlerinin iki adet nüfus cüzdanı/kimlik fotokopisi, adli sicil belgesi ve fotoğraflı iki adet Güvenlik Soruşturması Formu (Form için tıklayınız),

Eşleri yabancı uyruklu olanlar için: Eşlerinin iki adet pasaport veya nüfus cüzdanı/kimlik fotokopisi, fotoğraflı iki adet Güvenlik Soruşturması Formu (Form için tıklayınız), ikamet izni olanların ikamet izni fotokopisi ve Türk makamlarından alınmış adli sicil belgesi.

En iyi dileklerimizle,

T.C. Dışişleri Bakanlığı
Personel Genel Müdür Yardımcılığı