Yurtdışında Düzenlenen Kültürel Etkinlikler

Ülkemizin sahip olduğu zengin tarihsel ve kültürel mirasın yurtdışında tanıtımına Bakanlığımızca katkıda bulunmak amacıyla, yurtdışındaki temsilciliklerimizce her yıl çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenmektedir. Misyonlarımız tarafından yurtdışında geniş bir coğrafyada düzenlenen başlıca etkinlikler; “Türk Kültür Günleri/Haftaları”, “Türk Sinema Günleri”, “Türk Festivalleri”, “Türk Yemekleri Haftası”, çeşitli sanat sergileri, dans gösterileri, konserler, kültür ve sanat alanında konferans ve seminerler, şiir festivalleri, edebiyat günleri, vb. faaliyetlerden oluşmaktadır.

Kültürel ilişkilerimizin yürütülmesine yönelik çalışmalarımız sadece ikili plandaki etkinliklerle sınırlı değildir. Bu bağlamda, ülkemizin geleneksel sanat dallarının yanısıra çağdaş yüzünün ve kültürünün de tanıtımı ile kültür ve sanat platformlarında görünürlüğünün arttırılması için, Bakanlığımız desteği ve eşgüdümüyle Türk sanatçılarının uluslararası festival, kültürel etkinlik ve organizasyonlara katılımı teşvik edilmekte; sözkonusu etkinlikler vesilesiyle, sanatın evrensel dili üzerinden kültürlerarası diyaloğun arttırılmasına katkıda bulunulmaktadır.

2019 yılında, Bakanlığımızın desteğiyle beş kıtaya yayılan coğrafyadaki 60 ülkede diplomatik misyonlarımızın katkılarıyla 137 kültür ve sanat etkinliği gerçekleştirilmiştir. 2020 yılında vuku bulan Koronavirüs salgınının sonlanmasını müteakiben, ülkemizin sahip olduğu zengin tarihi ve kültürel mirasının tanıtımına yönelik projelere yeniden ivme kazandırılacaktır.

Ayrıca, kültür, eğitim, gençlik ve spor, arşiv, kütüphanecilik ve bilim alanlarında diğer ülkelerle ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi amacına hizmet etmek üzere, ahdi zeminin oluşturulması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalar 2019 yılında sürdürülmüştür. Bu çalışmalar kapsamında, 2019 yılında 12 ülkeyle toplam 21 anlaşma, protokol ve mutabakat zaptı imzalanmıştır. Koronavirüsünün ülkemizde ortaya çıkmadan önce, 2020 yılının ilk üç ayında 6 ülke ile 9 anlaşma, protokol ve mutabakat zaptı akdedilmiştir.