Yurtdışına Çıkış Harcı
23.03.2007 tarih ve 26471 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5597 sayılı kanunun 1. maddesine göre "Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile yurtdışına çıkış yapanlardan çıkış başına 15 YTL harç alınır" hükmü getirilmiştir.

Aşağıdaki gruplar harç uygulamasından muaf tutulmuştur.
- Çıkış tarihi itibariyle yurtdışında oturma izni bulunanlar
- 7 yaşını doldurmamış olanlar
- yurtdışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatı

Yurtdışında oturma izni bulunan vatandaşlarımız Türkiye'den çıkışlarında oturma izin belgelerini ibraz ettikleri takdirde başkaca bir işleme gerek kalmadan harçtan muaf tutulacaklardır.

Çifte vatandaşlar yabancı ülke pasaportu ile seyahat edebildiklerinden harç ödemek zorunda değildirler.
Resmi görevle yurtdışına çıkan kamu görevlileri harç muafiyetinden faydalanamazlar.