Yeniden Asya Sertifikalı Eğitim Programı Duyurusu, 3 Şubat 2022

Dışişleri Bakanlığı, Yeniden Asya Girişimi kapsamında, Asya coğrafyasının jeo-stratejik ve jeo-ekonomik açıdan artan önemi ışığında, genç kuşaklarda bu konuda farkındalık oluşturulmasına ve Asya konusunda insan kaynağı havuzu oluşumuna katkı sağlamak amacıyla, Dışişleri Bakanlığı ASYA Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğü ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı işbirliğiyle üniversite son sınıf ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik ücretsiz sertifikalı eğitim programı düzenlemektedir.

Başvuru aşamasında sunulacak niyet mektuplarının incelenmesi temel alınarak azami 20-25 öğrenci programa kabul edilecektir. Eğitim programının bazı bölümleri İngilizce olarak düzenleneceğinden ve bir kısım eğitim materyali İngilizce olacağından katılımcı öğrencilerin iyi derecede İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Asya dillerinden herhangi birini bilen veya öğrenmeye başlayan öğrenciler öncelikli olarak değerlendirilecektir.

Program kapsamında, Dışişleri Bakanlığı ilgili birimlerinden yöneticiler, Büyükelçilerimiz, Asya ülkelerinin ülkemizde mukim Büyükelçileri, bölgeye yönelik çalışma yapan akademisyen ve iş insanları katılımcı öğrencilere hitap edecektir.

Programın altı hafta sürmesi ve haftada iki gün, 45-50 dakikalık ikişer ders şeklinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Dersler çevrimiçi düzenlenecektir ve devam mecburiyeti vardır.

Katılımcı öğrencilerden Yeniden Asya Girişiminin hedefleriyle uyumlu bir konuda proje hazırlamaları ve program bitiminde teslim etmeleri istenecektir. Seçilen projeler bilahare yayınlanabilecektir.

Çevrimiçi oturumlara katılan ve bitirme projelerini tamamlayan öğrenciler kapanış gününde (mümkün olması halinde Dışişleri Bakanlığında fiziki katılımla) sertifika almaya hak kazanacaktır.

Sözkonusu sertifikalı eğitim programının önümüzdeki yıllarda da sürdürülmesi hedeflenmektedir.

Başvuru Koşulları

· Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

· Fakülte ve bölüm sınırlaması olmaksızın başvuru tarihi itibariyle, lisans eğitiminde dördüncü sınıfa başlamış veya yüksek lisans öğrencisi olmak

· Başvuru tarihi itibariyle dörtlük sistemde en az 3,00 genel not ortalamasına ve iyi düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak (Farklı bir not sistemi kullanan üniversitelerde okuyan öğrencilerin ortalamalarının dörtlük sistemdeki eşdeğerliği dikkate alınacaktır)

Başvuru Belgeleri

· İmzalı dilekçe

· Fotoğraflı Başvuru Formu

· Öğrenci belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir.)

· İngilizce kaleme alınan niyet mektubu (en fazla 450 kelimeyle sınırlı olmak kaydıyla sizi sertifika programına başvurmaya yönelten nedenler, Asya çalışmalarına ilginiz ve varsa bu kapsamda geleceğe yönelik planlarınız, vs.)

· Transkript (Başvuru tarihleri itibariyle güncel olmalıdır.)

· Adli sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir.)

· İhtiyari Asya dillerinden birini bildiğine veya öğrenmeye başladığına ilişkin belge (Gidilen veya devam edilen kurstan temin edilecek belge kabul edilecektir.)

Başvuru Yöntemi

· Başvurular yenidenasya.sertifika@mfa.gov.tr e-posta adresine gönderilecektir.

· Adayların gerekli tüm belgeleri eksiksiz olarak tek bir e-postada “Yeniden Asya Sertifikalı Eğitim Programı Başvurusu” konu başlığıyla iletmeleri gerekmektedir. Başvurunun sorunsuz olarak alındığı adaylara e-posta mesajıyla bildirilecektir.

· Eksik belge bulunan ya da e-posta yöntemi dışındaki başka yöntemlerle yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Önemli tarihler:

· Başvuruların kabulü: 7-17 Şubat 2022

· Başvuruların sonuçlandırılması ve duyurulması: 7 Mart 2022

· Ders tarihleri: 15 Mart- 22 Nisan 2022

· Projelerin son teslim tarihi: 29 Nisan 2022

· Kapanış ve sertifika töreni: 10 Mayıs 2022

Başvuru Sonucunu Nasıl Öğrenebilirim?

· Başvurular Dışişleri Bakanlığı tarafından değerlendirilecek ve sürecin tamamlanmasını müteakip adaylara e-posta yoluyla bildirilecektir.

Sorumluluk reddi:

İşbu Sertifikalı Eğitim Programı, Asya konularında uzmanlaşmış insan kaynağımızın genç kuşaklara bilgi ve tecrübe aktarımına ön ayak olma ve Yeniden Asya Girişimi hakkında genç kuşaklar açısından farkındalık oluşturmak amacıyla tasarlanmıştır. Program sonunda katılımcılara verilen sertifikalar, sertifika sahibinin Asya çalışmalarında yetkinliğini belgelemek amacıyla kullanılamaz. Katılımcılar tarafından hazırlanan bitirme projelerinde yer alan fikirler ile programa konuşmacı veya katılımcı olarak iştirak eden kişilerin görüş ve değerlendirmeleri hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına atfedilemeyeceği gibi, Bakanlık bakımından bağlayıcı da değildir.

Saygıyla duyurulur.

e-posta: yenidenasya.sertifika@mfa.gov.tr


Ekler:

- Dilekçe

- Başvuru formu

- Aydınlatma metni

- Açık Rıza beyanı

- Eğitim programı