Ülkemizin Birleşmiş Milletler Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması Üçüncü Tur İncelemesi Çerçevesinde Hazırlanan Ulusal Raporu Hk. Duyuru, 18 Aralık 2019

Ülkemizin, Birleşmiş Milletler Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması (EPİM) çerçevesinde üçüncü tur incelemesi için İngilizce olarak hazırlanan Ulusal Raporuna ve gayriresmi Türkçe tercümesine aşağıdaki linklerden ulaşılması mümkündür.

UPR National Report

EPİM Ulusal Rapor-Gayriresmi Türkçe Tercüme

Saygıyla duyurulur.