Türkiye-Slovenya İlişkileri

25 Haziran 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan eden Slovenya, ülkemiz tarafından 6 Şubat 1992 tarihinde tanınmıştır. Lübliyana Büyükelçiliğimiz, 1 Nisan 1993 tarihinde faaliyete geçmiştir. Slovenya ise, 1996 yılının Eylül ayında Ankara Büyükelçiliğini açmıştır.

Ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkiler, dostane biçimde ve zengin bir çeşitlilik içerisinde sürdürülmektedir. İlişkilerimizdeki bu eğilim, her alanda kendini hissettirmektedir. Türkiye ile Slovenya arasında 3 Mart 2011 tarihinde imzalanan Stratejik Ortaklık Belgesi ilişkilerimize önemli bir boyut katmış, izleyen dönemde karşılıklı üst düzey ziyaretlerde artış kaydedilmiş, ilişkilerin her alanında canlanma gözlenmiştir.

2022 yılı sonu itibarıyla ikili ticaret hacmimiz 2,3 Milyar ABD Doları seviyesindedir. Slovenya’da vatandaşlarımızın sahip olduğu, başta gıda, tekstil, hazır giyim ve turizm alanlarında olmak üzere, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ülkemizi temsil etmektedir.

2022 yılı itibarıyla Slovenya’da kayıtlı 117 Türk ve/veya karma sermayeli şirket bulunmaktadır. Orta ve Güney Avrupa ulaşım yolları üzerinde yer alan Slovenya’da, Türk yatırımcılar için lojistik sektörünün yanı sıra gelişmiş otomotiv yan sanayi ile ilaç ve AR-GE’de işbirliği imkanları mevcuttur. Kış turizmi ve kayak sektörü de işbirliği alanları içinde sayılabilir.

Koper Limanı’nın yük kapasitesini ve Orta Avrupa’ya bağlantısını arttıracak Koper-Divaça ikinci demiryolu projesi ile Karavanke Tüneli inşasında Türk müteahhitlik firmaları yer almaktadır. Sözkonusu projeler, müteahhitlik alanında AB pazarı için referans teşkil etmesi bakımından da önem taşımaktadır.

Ekonomik İlişkiler

İHRACAT

İTHALAT

DENGE

HACİM

2019

1843

372

+1471

2215

2020

1642

390

+1251

2031

2021

1797

453

+1343

2250

2022

1773

519

+1254

2293

Kaynak: TÜİK (milyon Dolar)

Başlıca ihraç ürünlerimiz: esya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, otomobiller, petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, karayolu taşıtları için aksam ve parçalar, kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı doğrusal veya döner pistonlu motorlar (patlamalı motor)

Başlıca ithal ürünlerimiz: tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden diğer eşya, kauçuktan yeni dış lastikler, karayolu taşıtları için aksam ve parçalar, sıvanmamış kâğıt ve karton ve her boyutta perfore edilmemiş delikli kart ve delikli şerit kâğıt.

Son Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısı 22 Kasım 2019 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar eşbaşkanlığında Lübliyana’da yapılmıştır.

Slovenya’da ülkemize olan ilgi gittikçe artmaktadır. 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde toplam 16.921 Sloven vatandaşı ülkemizi ziyaret etmiştir. 25 Ağustos 2010 tarihi itibarıyla Sloven vatandaşlarının ülkemize yapacakları turistik veya ticari amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti getirilmiş olması turizmin teşvik edilmesi açısından olumlu bir gelişme teşkil etmiştir. Aynı şekilde, turistik anlamda ülkemizden de Slovenya'ya artan bir ilginin olduğu görülmektedir.

Kültürel İlişkiler:

İki ülke arasında her alanda olumlu olarak seyreden ilişkiler, etkilerini kültür ve eğitim alanında da hissettirmektedir. Türk çağdaş sanatı ve sanatçılarına, Slovenya'da artan bir ilgi mevcut olup; önemli sanatsal etkinliklerde Türk sanatçıları ve sanat eserleri de yer almaktadır. Slovenler, Türk edebiyatına da ilgi duymakta ve buna bağlı olarak Sloven yayınevleri belli başlı yazarlarımızın eserlerini Slovenceye tercüme etmektedirler. Erasmus programı çerçevesinde Slovenya’da eğitim alan öğrencilerimiz de, Slovenya ile olan kültürel ilişkilerimizin gelişmesinde rol oynamaktadır.