Türkiye - Sierra Leone İlişkileri

Sierra Leone ile ilişkilerimiz 1971 yılında tesis edilmiştir. Freetown Büyükelçiliğimiz 1 Şubat 2018 tarihinde faaliyete geçmiştir. Sierra Leone’nin Ankara Büyükelçiliği 2020 yılının başında faaliyete geçmiştir.

Sierra Leone, BMGK’nın 1645 (2005) sayılı karar muvacehesinde oluşturulmuş olan Barış İnşa Komisyonu Sierra Leone Konfigürasyonunda ülkemizin de yer almasını istemiş ve bu amaçla BM nezdinde yapılan başvuru uygun görülerek ülkemiz Nisan 2012’de bu Konfigürasyonun üyesi olmuştur.

Dönemin Sierra Leone Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma, beraberinde Dışişleri, Enerji, Maliye, Maden ve Mineral Kaynaklar, Eğitim, Gençlik ve Spor, Enformasyon ve İletişim Bakanları olduğu halde 9-11 Mayıs 2017 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyarette bulunmuştur. Sözkonusu ziyaret, Sierra Leone’den Türkiye’ye Devlet Başkanı düzeyinde yapılan ilk resmi ziyareti teşkil etmiştir. Aynı zamanda Sierra Leone’nin Savunma Bakanlığını deruhte eden dönemin Cumhurbaşkanı Koroma, 9 Mayıs 2017 tarihinde IDEF-2017’nin açılış törenine de katılmıştır.

Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis, 15-16 Ağustos 2019 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir.

Türkiye ile Sierra Leone arasındaki ticaret hacmi 2019 yılında 53,4 milyon ABD Doları olmuştur. Ülkemizden Sierra Leone’ye başlıca hububat, demir/çelik, gıda ürünleri ihraç ederken, Sierra Leone’den hurda gemi, titanyum ve deri ürünleri ithal edilmektedir.

Ekim 2012’de imzalanan Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması ülkemiz tarafından onaylanmıştır. Anlaşmanın Sierra Leone tarafının da onaylamasını takiben yürürlüğe girmesiyle Karma Ekonomik Komisyonu mekanizması da hayata geçecektir.

Ülkemiz Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) aracılığıyla sağlık, gıda, eğitim gibi çeşitli alanlarda Sierra Leone’ye kalkınma yardımlarında bulunmaktadır.

THY 24 Şubat 2018 tarihinden bu yana haftada iki kez Freetown seferleri düzenlemektedir.

Hükümetimiz tarafından Sierra Leoneli öğrencilere 1992’den bu yana Türkiye Bursu verilmektedir.