Türkiye-Nijer İlişkileri

Nijer ile 1967 yılında diplomatik ilişki tesis edilmiştir. Uzun süre sınırlı seviyede kalan siyasi ve ekonomik ilişkilerimiz Afrika’ya açılım ve ortaklık politikalarımız çerçevesinde hız kazanmış; Niamey Büyükelçiliğimiz 3 Ocak 2012’de faaliyetine başlamıştır. Nijer’in Ankara’daki Büyükelçiliği ise Ekim 2012’de açılmıştır. Nijer’in İstanbul, Bursa ve Antalya’da Fahri Konsoloslukları bulunmaktadır. Nijer’le ilişkilerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakan olduğu dönemde 8-9 Ocak 2013 tarihlerinde Nijer’e yaptığı ziyaret ve Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou’nun 10-13 Mart 2014 tarihleri arasında ülkemize gerçekleştirdiği ziyaretle yeni bir döneme girmiştir. Son olarak, Nijer Başbakanı Brigi Rafini’nin 23-25 Ocak 2018 tarihlerinde Türkiye’yi ziyareti Nijer’den ülkemize Başbakan düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret olmuştur. İki ülke arasında, 2012 yılında Büyükelçiliğimiz açıldığı günden bu yana 29 anlaşma imzalanmıştır.

Parlamentolararası ilişkiler bağlamında, TBMM ve Nijer Ulusal Meclisi bünyesinde Dostluk Grupları mevcuttur.

2019 yılında ikili ticaret hacmimiz 72 milyon ABD Dolara ulaşmıştır (Tamamı ihracatımızdan oluşmaktadır).

Türkiye-Nijer arasındaki ilk Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısı 5-6 Kasım 2014 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Nijer Ticaret ve Sanayi Odası (CCIN) arasında 11 Haziran 2015 tarihinde imzalanan anlaşmayla tesis edilen ve ilk toplantısı 26 Ocak 2016 tarihinde Niamey'de düzenlenen Nijer-Türkiye İş Konseyinin ikinci toplantısı, 13 Haziran 2017 tarihinde Niamey’de gerçekleştirilmiştir. İş Konseyi’nin 17-21 Haziran 2019 tarihlerinde Niamey’de yapılan son toplantısında ikili iş görüşmeleri, proje sunumları ve ilgili kurum ve kuruluşlarla temaslar gerçekleştirilmiştir.

Nijer’le ilişkilerimizin en önemli veçhelerinden birini kalkınma yardımlarımız oluşturmaktadır. 2014 yılında resmi olarak faaliyete geçen TİKA Niamey Program Koordinasyon Ofisimizle birlikte, Nijer’de birçok proje (okul, teknik lise, derslik, fistül tedavi merkezi, cerrahi klinik, ambulans, yetimhane, dostluk parkı, okullara çeşme-tuvalet, su kuyuları, kadının iş hayatına kazandırılması, modern tarım) hayata geçirilmektedir. Türk STK’lar da Nijer’de aktif durumda olup, su kuyuları açmakta, ücretsiz sağlık hizmetleri vermekte ve halka gıda dağıtmaktadırlar.

Ayrıca, her yıl 50 Nijerli hastaya ülkemizde ücretsiz tedavi imkânı sunulmaktadır.

Nijer’de 400 civarında vatandaşımız yaşamaktadır.

Türkiye Maarif Vakfı’na ait “Türk-Nijer Dostluk Okulları” Nijer’de faaliyet göstermektedir.

1992’den bu yana Türkiye Bursları kapsamında Nijerli öğrencilere burs verilmektedir.