Türkiye - Karadağ İlişkileri

Siyasi İlişkiler

Türkiye, Karadağ’ı 12 Haziran 2006 tarihinde tanımış (7. ülke), 3 Temmuz 2006 tarihinde ise iki ülke arasında diplomatik ilişki kurulmuştur.

Türkiye, Balkanların barış ve istikrarına önem vermekte ve bu çerçevede bölgenin barış ve istikrarına katkıda bulunan Karadağ’ı dost bir ülke olarak görmektedir.

Türkiye, öncelikli dış politika hedefi Avrupa ve Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşme olan Karadağ’ın bu yöndeki çabalarına destek vermektedir. Karadağ da ülkemize yakınlık duymakta, bölgesel ve uluslararası platformlarda ülkemizle dayanışma sergilemektedir.

İki ülke arasındaki üst düzey ziyaret ve temaslar yoğun ve başarılı bir şekilde sürdürülmektedir.

Ekonomik İlişkiler

(milyon ABD Doları)

2018

2019

2020

2021

İhracatımız

79,2

127,6

103,1

111,1

İthalatımız

14,2

12,85

18,02

21,2

Ticaret Hacmi

93,5

140,4

121,1

133,3

Denge

+65

+114,7

+85

+89,9

İki ülke arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması, Ekonomik İşbirliği Anlaşması, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması gibi önemli düzenlemeler ekonomik ilişkilerimizin ahdi temelini oluşturmaktadır.

2021 Ocak-Ekim döneminde Karadağ’a yapılan Türk yatırımlarının miktarı 23,5 milyon Avro olup, ülkemiz Karadağ’a en fazla yatırım yapan 9. ülke konumundadır.