Türkiye - Kamboçya İlişkileri

Kamboçya ile diplomatik ilişkilerimiz 1959 yılında tesis edilmiştir.

1970’li yılların ortasından itibaren Kamboçya’da yaşanan iç siyasi gelişmeler sonucunda ülkenin uluslararası camiadan kopması, ayrıca coğrafi uzaklık ve dış politika önceliklerindeki farklılıklar nedeniyle ilişkilerimiz yakın geçmişe değin sınırlı düzeyde kalmıştır.

Bununla birlikte, Punom Pen Büyükelçiliğimizin 2013 yılında çalışmalarına başlamasıyla beraber gerek ikili ilişkilerimizde gerek uluslararası platformlardaki işbirliğimizde somut gelişmeler yaşanmaya başlamıştır.

1 Kasım 2013 tarihinde faaliyete geçen Punom Pen Büyükelçiliğimizin resmi açılışı, Kamboçya’ya resmi ziyaretleri vesilesiyle Sayın Bakanımız ve dönemin Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hor Namhong’un iştirakleriyle 15 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Halihazırda İstanbul ve Ankara'da birer Fahri Konsolosluğu bulunan Kamboçya’nın ise 2020 yılı içerisinde ülkemizde Büyükelçilik açması öngörülmektedir. Bu çerçevede, açılış öncesi hazırlıkların tamamlanabilmesini teminen Kamboçya tarafınca ülkemizde bir Maslahatgüzar görevlendirilmiştir.

2015 yılında Kamboçya’da Milli Meclis ve Senato bünyesinde ayrı ayrı Türkiye-Kamboçya Parlamentolararası Dostluk Grupları oluşturulmuştur. TBMM bünyesinde Türkiye-Kamboçya Parlamentolararası Dostluk Grubu ise 6 Mart 2016 tarihinde ihdas edilmiştir.

Ülkemizle Kamboçya arasındaki siyasi ilişkiler sorunsuz bir şekilde ilerlemektedir. Özellikle Başbakan Hun Sen ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Prak Sokhonn’un Ekim 2018'te ülkemize gerçekleştirdiği ziyareti takiben bugüne değin çok sayıda Kamboçyalı Bakan ve üst düzey heyetin art arda ülkemize ziyarette bulunmuş olması, bu durumun en temel göstergelerinden birini teşkil etmektedir.

Başbakan Hun Sen’in 20-22 Ekim 2018 tarihlerinde ülkemize gerçekleştirmiş olduğu ziyaretin ardından sırasıyla Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Sar Kheng (Temmuz 2019), Kamboçya Ticaret Bakanı Pan Sorasak (Ekim 2019), Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Ulusal Savunma Bakanı Tea Banh (Ocak 2020) ve son olarak Kamboçya’da fiilen Müslümanlardan sorumlu Kıdemli Bakan Othsman Hassan (Mart 2020) ülkemize ziyarette bulunmuşlardır.

Sözkonusu ziyaretler esnasında imzalanan toplam 10 Anlaşmayla iki ülke arasındaki ilişkilerin ahdi zemini güçlendirilmiştir.

Kamboçya ile diplomatik ilişkilerimiz 1959 yılında tesis edildiği cihetle, 2019 yılı diplomatik ilişkilerin tesisinin 60’ıncı yılı olarak idrak edilmiştir.

Kamboçya’da yaklaşık olarak 250 vatandaşımız ikamet etmektedir. Ülkemizde ise (2019 yılı itibariyle kayıtlı) 69 Kamboçya vatandaşı bulunmaktadır.

2019-2020 eğitim yılında toplam 56 Kamboçyalı öğrenci ülkemizde eğitim görmekte olup, bunlardan 31’i ülkemiz burslarından (Türkiye Bursları ve Diyanet Bursu) istifade etmektedir.