#

Türkiye Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), Budapeşte Süreci ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü´nün "Karadeniz´de İnsan Ticareti" konulu Ortak Konferansı hk., İstanbul 9-10 Ekim 2007

 

Karadeniz bölgesinde insan ticareti konulu iki günlük konferans 11 Ekim 2007 tarihinde sona ermiştir. Konferans, Türkiye’nin inisiyatifiyle, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), Budapeşte Süreci ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ) tarafından ortaklaşa düzenlenmiştir. İstanbul’da gerçekleştirilen Konferans’a, hem Budapeşte Süreci, hem KEİÖ Başkanlığını yürüten Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Dışişleri Bakanlığı ev sahipliği yapmıştır.

Ermenistan, Bulgaristan Estonya, Finlandiya, Gürcistan, Yunanistan, Italya, Macaristan, Litvanya, Moldova, Romanya, Rusya, Slovakya, Türkiye, Ukrayna ile ABD devlet temsilcileri ve Avrasya Ekonomik Topluluğu, Avrupa Komisyonu, Europol, Uluslararası İş Örgütü, Uluslarası Göç Örgütü, La Strada, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkiletı, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Budapeşte Süreci Sekretaryası olarak Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi ve UNODC gibi çeşitli uluslararası örgüt ve sivil toplum kuruluşları konferansa iştirak etmişlerdir.

Katılımcılar, Karadeniz bölgesinde insan ticaretiyle mücadele alanında en iyi uygulamaları tartışmışlar ve sorunları değerlendirmişlerdir. Konuşmalar, insan ticareti mağdurlarının yönlendirilmesi, veri toplanması ve bilgi yönetimi için uluslararası işbirliği ile kolluk kuvvetleri ile sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi yöntemlerinin belirlenmesi konularına odaklanmıştır.

Birleşmiş Milletler’in “İnsan Ticaretine Karşı Küresel Girişim” (UN.GIFT) şemsiyesi altında yapılan sözkonusu konferansın sonuçları, Şubat 2008’de düzenlenecek UN.GIFT Viyana Forumu’na sunulacaktır. UN.GIFT’in amacı, dünyaya yayılmış olan insan ticareti suçunun yok edilmesi için devlet ve devletdışı aktörleri daha fazla harekete geçirmektir.

Türkiye’de 2006 yılında 246 insan ticareti mağduru tespit edilmiş, 422 insan taciri de yakalanmıştır. Ücretsiz “157” acil yardım ve ihbar hattı Mayıs 2005’ten itibaren faaliyettedir ve Rusça, Romence, İngilizce ve Türkçe dillerinde işletilmektedir.